108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » แม่และเด็ก » การคลอด » ฝากครรภ์...แบบการคลอดธรรมชาติ
         การคลอด
   

ฝากครรภ์...แบบการคลอดธรรมชาติ

โดย : นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
การฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขเป็นรูปแบบการดูแลคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ก่อน การเจ็บครรภ์คลอด เป็นรูปแบบการดูแลคุณแม่ในแบบทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย...
         การฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขเป็นรูปแบบการดูแลคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ก่อน การเจ็บครรภ์คลอด เป็นรูปแบบการดูแลคุณแม่ในแบบทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย...
เชื่อว่าการฝากครรภ์จะทำให้ภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและทารกลดน้อยลงกว่า คุณแม่ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ อย่างไรก็ดีแม้ว่าคุณแม่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในขณะตั้งครรภ์ แต่หากว่าการดูแลในขณะเจ็บครรภ์คลอดไม่ดีแล้วละก็ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่สามารถดีได้ตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือ การดูแลการฝากครรภ์ที่ดีนั้นไม่สามารถทดแทนการดูแลการคลอดที่ดีได้ด้วย ฝากครรภ์ 5 ประการ 1. การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1.1 การซักประวัติต่างๆ เช่น ประจำเดือนครั้งสุดท้าย ประวัติประจำเดือน โรคที่เคยเป็นหรือโรคประจำตัว การรับประทานยา การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ในอดีตถ้าเป็นครรภ์หลัง เป็นต้น 1.2 การตรวจร่างกายโดยละเอียด เช่น ความดันโลหิต ชีพจร หัวใจ ปอด ตรวจครรภ์ เต้านม แขน ขา บางครั้งอาจต้องตรวจภายใน กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปวดท้องหรือมีเลือดออกทางช่องคลอด 1.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น กรุ๊ปเลือด A B O และ Rh ความเข้มข้นของเลือด (CBC) โรค ซิฟิลิส เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเอดส์ ภูมิต้านทานหัดเยอรมัน การตรวจอัลตร้าซาวด์ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ตรวจดูทารกในครรภ์ การ ซักประวัติ ตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่กล่าวมาแล้วนั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อประเมินสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ว่า ในขณะนั้นมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีความเจ็บป่วยอะไรเกิดขึ้นบ้าง ผู้ดูแลจะได้ให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมแก่คุณแม่และทารกในครรภ์ต่อไป 2. การให้คำปรึกษาแนะนำ (counseling) เมื่อ พูดถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแล้ว โดยทั่วไปคุณแม่อาจจะนึกถึงคุณแม่กลุ่มใหญ่ที่มาในคลินิกฝากครรภ์ แล้วก็มีผู้สอนซึ่งมักเป็นคุณพยาบาลในคลินิกฝากครรภ์นั่นเอง มาให้ข้อมูล เช่น การปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์ อาหารที่ควรรับประทาน อาการผิดปกติที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล การเตรียมของใช้ที่จะนำมาโรงพยาบาล การเตรียมของใช้สำหรับลูก เป็นต้น การสอนส่วนใหญ่จะสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน (one-way communication) คือ ผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลมายังผู้เรียนซึ่งจะเป็นผู้รับข้อมูล โดยไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพียงแต่ว่าขอให้ผู้สอนถ่ายทอดข้อมูลให้ครบก็เพียงพอแล้ว พอ จบก็มักจะถามผู้เรียนว่า ใครมีคำถามอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีคำถาม เนื่องจากอาจจะถูกผู้สอนมองค้อนๆ ว่าทำไมคุณแม่ไม่เข้าใจนะ ทั้งๆ ที่ฉันก็อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วนะเนี่ย หรืออาจจะถูกผู้เรียนคนอื่นๆ มองมาเป็นจุดเดียวกันที่ผู้ถามโดยอาจจะคิดคล้ายๆ กับผู้สอนว่าทำไมแค่นี้ก็ไม่รู้นะ หรืออาจเกิดจากการเขินอาย ส่วนใหญ่จะสอนประมาณ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที เนื่องจากบางโรงพยาบาลอาจมีคุณแม่มาฝากครรภ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถสอนคุณแม่แบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อยได้ การปฏิบัติเหล่านี้ความจริงแล้วควรเรียกว่าการให้สุขศึกษา (health education) มาก กว่าการให้คำปรึกษาแนะนำ เพราะเป็นการให้ความรู้ในทิศทางเดียวเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจุดอ่อนอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถประเมินได้อย่าง แท้จริงว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ผู้สอนตั้งใจไว้หรือไม่ ส่วนการให้คำปรึกษาแนะนำนั้น เป็นการให้ความรู้แบบที่มี การสื่อสารสองทาง (two-ways communication) คือ มีการให้คุณแม่ได้พูดแสดงความคิดเห็นด้วยไปพร้อมกับขณะกำลังให้ความรู้อยู่ โดยเฉพาะหากมีการตัดสินใจควรเป็นการตัดสินใจที่มาจากคุณแม่เป็นหลัก โดยผู้สอนเพียงแต่ให้ข้อมูลต่างๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ปัจจุบันระบบสารสนเทศ (information technology) มี ความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ทำให้คุณแม่สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้จากหลายแหล่ง นอกจากหนังสือพิมพ์ หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ แล้วยังมี อินเตอร์เน็ท (internet) ทำให้คุณแม่มีโอกาสที่ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางมากกว่าอดีต การตระเตรียม คุณแม่ คุณพ่อตลอดจนบุคคลในครอบครัว มีความจำเป็นในการคลอดวิถีธรรมชาติ เนื่องจากเป็นของใหม่สำหรับสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะมาเป็นเพื่อนช่วยคลอด (birth companion) ที่จะต้องอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาในขณะคลอด มีความสำคัญที่จะต้องทราบถึงความเป็นมา และแนวคิดของการคลอดวิถีธรรมชาติในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น บทบาทของฮอร์โมนที่สำคัญต่อการคลอดทั้ง 3 ชนิด คือ ออกซิโทซิน เอนดอร์ฟิน และแอดดรีนาลีน บทบาทของผู้คลอด ผู้ดูแลการคลอด และเพื่อนช่วยคลอดในขณะคลอด ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะคลอดโดยใช้การดูแลตามแนวทางการคลอดวิถีธรรมชาติ หรือไม่นั้น ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้คลอดเอง จึงจะช่วยให้การคลอดวิถีธรรมชาตินั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง 3. การจัดให้มีการดูแลการเรียนการสอนของชั้นเรียนโดยผู้สอนการคลอด (childbirth education) คุณแม่บางคนอาจไม่เคยได้ยินคำว่าผู้สอนการคลอด (childbirth educator) มา ก่อน คำนี้อาจเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยแต่ในต่างประเทศมีมานานแล้ว เช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ประเทศทางแถบสแกนดิเนเวีย เป็นต้น ผู้สอนการคลอดเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้และ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคลอด ผู้สอนการคลอด อาจจะเป็นพยาบาล ผดุงครรภ์ นักสาธารณสุข สูติแพทย์ หรือใครก็ได้ที่ได้รับการอบรมทางด้านนี้มาระดับหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการคลอด และเรื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคลอดอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสายสัมพันธ์ ความเข้มแข็งและการมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจของคุณแม่ ทารกและบุคคลในครอบครัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเตรียมบุคคลในระยะเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต จากชีวิตคู่ที่มีเพียง 2 คน คือ สามี และภรรยา ไปสู่ชีวิตครอบครัวที่มี 3 คน คือ พ่อ แม่และลูก
เข้าชม : 21718 ครั้ง
ที่มา : รักลูก
วิถีธรรมชาติ..เพื่อการคลอดธรรมชาติ
วิถีธรรมชาติ..เพื่อการคลอดธรรมชาติ วิถีธรรมชาติ..เพื่อการคลอดธรรมชาติ
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 20295 ครั้ง
dot
คำแนะนำที่จะทำให้คุณคลอดเอง..ได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย! วิถีธรรมชาติ เพื่อการคลอดธรรมชาติ ด้วยความสัมพันธ์ของร่างกายระหว่างแม่กับลูก ที่ธรรมชาติมอบกลไกอันมหัศจรรย์ไว้ให้ในระหว่าการคลอด ...
อ่านต่อ
ผู้หญิงตั้งครรภ์กับอาการใกล้คลอด
ผู้หญิงตั้งครรภ์กับอาการใกล้คลอด ผู้หญิงตั้งครรภ์กับอาการใกล้คลอด
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 6136 ครั้ง
dot
อาการใกล้คลอดของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อาจสร้างความกังวลให้กับคุณแม่มือใหม่ เพราะไม่รู้ว่าเวลาใกล้คลอดนั้นจะมีอะไรเป็นสัญญาณเตือนกันบ้าง วันนี้เราลักษณะสัญญาณเตือนเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ใกล้คลอดมาฝากกันค่ะ
อ่านต่อ
ฝากครรภ์...แบบการคลอดธรรมชาติ
ฝากครรภ์...แบบการคลอดธรรมชาติ ฝากครรภ์...แบบการคลอดธรรมชาติ
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 21719 ครั้ง
dot
การฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขเป็นรูปแบบการดูแลคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ก่อน การเจ็บครรภ์คลอด เป็นรูปแบบการดูแลคุณแม่ในแบบทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย...
อ่านต่อ
การฝึกหายใจ สำหรับคุณแม่ที่กำลังจะคลอด
การฝึกหายใจ สำหรับคุณแม่ที่กำลังจะคลอด การฝึกหายใจ สำหรับคุณแม่ที่กำลังจะคลอด
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 4062 ครั้ง
dot
สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และกำลังจะคลอด สิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองก่อนคลอดให้มีสุขภาพที่แข็งแรง หรือแม้นกระทั่งการหายใจในช่วงที่คุณกำลังเจ็บท้องก็ตาม ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียว
อ่านต่อ
การคลอดก่อนกำหนด
การคลอดก่อนกำหนด การคลอดก่อนกำหนด
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 5353 ครั้ง
dot
การคลอดที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ จัดเป็นการคลอดก่อนกำหนด ทารกในวัยขนาดดังกล่าวจะยังมีระบบการทำงานของระบบทางเดินหายใจ
อ่านต่อ
การหดรัดตัวของมดลูก
การหดรัดตัวของมดลูก การหดรัดตัวของมดลูก
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 10981 ครั้ง
dot
การหดรัดตัวของมดลูก (Braxton Hicks contraction) นั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดขึ้นประมาณช่วงกลาง ๆ ของการตั้งครรภ์หรืออาจเกิดเร็วกว่านั้น คุณแม่บางคนจะรู้สึกเหมือนท้องแข็งแต่บางคนก็จะรู้สึกเพลิดเพลิน
อ่านต่อ
น้ำคร่ำ
น้ำคร่ำ น้ำคร่ำ
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 6418 ครั้ง
dot
น้ำคร่ำหรือน้ำทูนหัว (Amniotic fluid) น้ำคร่ำหรือน้ำทูนหัว (Amniotic fluid) เป็นของเหลวที่พบในถุงซึ่งหุ้มรอบทารกในครรภ์ ถุงน้ำคร่ำเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ มีลักษณะเป็นเยื่อบางใส 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นมีโซเดิร์ม ส่วนชั้นในเป็นเอ็คโทเดิร์ม
อ่านต่อ
คุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมไปคลอดแล้วหรือยัง
คุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมไปคลอดแล้วหรือยัง คุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมไปคลอดแล้วหรือยัง
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 8522 ครั้ง
dot
คุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมไปคลอดแล้วหรือยัง ในวันที่คลอดคุณแม่อาจไม่มีเวลาเตรียมตัว งั้นเรามาเตรียมตัวก่อนไปคลอดลูกกันค่ะ
อ่านต่อ
วิธีสร้างความมั่นใจ
วิธีสร้างความมั่นใจ วิธีสร้างความมั่นใจ "ก่อนคลอด" ของคุณแม่ "ขี้กังวล"
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 5769 ครั้ง
dot
ดูจะเป็นเรื่องปกติที่คุณแม่ตั้งครรภ์ยิ่งโดยเฉพาะ ท้องแรก ๆ ด้วยแล้ว คุณแม่มือใหม่หลายคนยิ่งคงจะกังวลใจไปกันใหญ่เพราะกลัวจะเจ็บปวดมากมายในขณะคลอด แต่เชื่อเถอะค่ะว่าธรรมชาตินั้นได้สร้างสรีระของผู้เป็นแม่มาอย่างดีในเวลาคลอด
อ่านต่อ
การคลอด และวิธีเลือกการคลอดด้วยตัวเอง
การคลอด และวิธีเลือกการคลอดด้วยตัวเอง การคลอด และวิธีเลือกการคลอดด้วยตัวเอง
หัวข้อ : การคลอด
เข้าชม : 4695 ครั้ง
dot
สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่เป็นกังวล หรือกำลังไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคลอด หรือถ้ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะคลอดแบบไหนได้บ้าง เรามีวิธีการคลอดลูกด้วยตัวเองและปลอดภัยมาฝากคุณแม่มือใหม่กันค่ะ
อ่านต่อ
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 2806 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 10684 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 4821 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter