108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ » ภัยที่มากับอาหาร » ภัยที่มาจากอาหารทะเล
         ภัยที่มากับอาหาร
   

ภัยที่มาจากอาหารทะเล

โดย : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล
Vibrio vulnificus เป็นแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งที่อยู่ในตระกูล (family) Vibrionaceae เช่นเดียวกับโรคอหิวาตกโรค
         Vibrio vulnificus เป็นแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งที่อยู่ในตระกูล (family) Vibrionaceae เช่นเดียวกับโรคอหิวาตกโรค

 

Vibrio cholerae ที่ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรค (cholera) และ Vibrio parahaemolyticus ที่ก่อโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis). โดยปกติ V. vulnificus มักจะอาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่อบอุ่น ในประเทศตะวันตกมักจะพบผู้ป่วยติดเชื้อนี้ในหน้าร้อน แต่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเขตร้อนสามารถพบโรคติดเชื้อ  V. vulnificus ได้ตลอดทั้งปี. เชื้อนี้มักจะก่อโรคในคนที่กินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อนี้หรือมีบาดแผลเปิดที่สัมผัสกับเชื้อนี้. ในคนที่แข็งแรงดีเมื่อกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนี้จะทำให้มีอาการในระบบทางเดินอาหาร. ในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ปกติโดยเฉพาะถ้ามีโรคตับอยู่มักจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือด (bacteremia) ร่วมด้วย ทำให้มีอาการรุนแรงและอาจถึงกับ  เสียชีวิต. มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีโรคตับจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่าคนปกติ 80 เท่าเมื่อรับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกาย. อัตราการตายของ  คนที่มีการติดเชื้อ V. vulnificus ในกระแสเลือดจะสูงถึงประมาณร้อยละ 50. และร้อยละ 95 ของสาเหตุการตายที่เกิดจากการกินอาหารทะเลมาจากการติดเชื้อนี้. ไม่พบว่ามีการติดต่อของโรคนี้จากคนสู่คน.
 
 
 
อาการทางคลินิก
 
ในคนที่แข็งแรงดี เมื่อกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนี้จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว และปวดท้อง. โดยจะเริ่มมีอาการหลังจากกินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ไปนานประมาณ 16 ชั่วโมง. ในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ปกติ โดยเฉพาะถ้ามีโรคตับอยู่มักจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือด. ทำให้มีอาการรุนแรงและ อาจถึงกับเสียชีวิต. โดยผู้ป่วยมักจะมาด้วยไข้เฉียบ พลัน หนาวสั่น ความดันเลือดตก (septic shock)และมีรอยโรคที่ผิวหนังเป็นแบบตุ่มน้ำ (bleb, blisters). รายที่มีการติดเชื้อรุนแรงมักจะพบว่ามีตุ่มน้ำที่มีเลือดปน (hemorrhagic bleb).
 
 
V. vulnificus ยังก่อโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใกล้เคียง ถ้ามีบาดแผลเปิดที่สัมผัสกับน้ำทะเลที่มีเชื้อนี้ เช่น มีบาดแผลเปิดอยู่แล้วไปลงเล่นน้ำทะเล หรือเล่นน้ำทะเลหรือดำน้ำแล้วถูกปะการัง หรือเปลือกหอยบาดในน้ำทะเล เป็นต้น. เมื่อมีการติดเชื้อนี้ อาจมีรอยโรคที่เป็นแผลเปิดหรือมีการติดเชื้อในเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง เช่น cellulites, necrotizing fasciitis เป็นต้น. ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการแบบ cellulitis และพบว่ามีรอยโรคแบบตุ่มน้ำจึงต้องสงสัยการติดเชื้อนี้และภาวะ necrotizing fasciitis ทุกครั้ง.ในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ปกติจะมีการลุกลามของเชื้อนี้จากบริเวณผิวหนังที่มีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้มีอาการของโรคที่รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ. ในเหตุการณ์ Tsunami เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 ก็พบว่า V. vulnificus เป็นเชื้อก่อโรคที่สำคัญของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง.
 
โรคติดเชื้อ V. vulnificus พบได้ไม่บ่อย. แต่มักจะได้รับการวินิจฉัยผิดเป็นอย่างอื่นเนื่องจากแพทย์ไม่ได้คิดถึงโรคนี้และไม่ได้ส่งเลือดหรือสิ่งส่งตรวจจากบาดแผลเพาะเชื้อ. 
ในคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ปกติโดยเฉพาะโรคตับจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดเชื้อนี้ เมื่อกินอาหารทะเลที่ดิบโดยเฉพาะหอยนางรม. ภาวะภูมิคุ้มกันไม่ปกติอื่นๆ ที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อนี้ได้แก่ 
โรคเบาหวาน, โรคไต, โรคมะเร็ง, โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, การใช้ยาในกลุ่มสตีรอยด์เป็นเวลานานและ hemochromatosis.
 
 
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการเพาะเชื้อจากอุจจาระ บาดแผล ตุ่มน้ำ และเลือด. มักเพาะเชื้อขึ้นจากเลือดในรายที่มีไข้หรือมีตุ่มน้ำ โดยเฉพาะตุ่มน้ำที่มีเลือดปน. ควรแจ้งให้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ทำการเพาะเชื้อทราบว่าเราสงสัยเชื้อ V. vulnificus เมื่อส่งเพาะเชื้อ. เนื่องจากสามารถใช้สารเพาะเชื้อพิเศษที่เพิ่มโอกาสที่จะเพาะเชื้อนี้ขึ้นได้. แพทย์ควรคิดถึงโรคติดเชื้อนี้เมื่อผู้ป่วยมาด้วยอาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร และ/หรือความดันเลือดตก และให้ประวัติกินอาหารทะเลที่ไม่สุก หรือมีบาดแผลที่สัมผัสน้ำทะเลมาก่อน.
 
 
การรักษา
เมื่อสงสัยว่ามีการติดเชื้อ V. vulnificus ควรให้การรักษาทันที หลังจากที่เก็บสิ่งส่งตรวจเพาะเชื้อ (ถ้าสามารถทำได้) เพราะการให้ยาต้านจุลชีพที่ครอบคลุมเชื้อนี้จะช่วยลดอัตราตายของผู้ป่วยในรายที่มี แผลที่ติดเชื้อ ควรให้การรักษาทางศัลยกรรมอย่างพอเพียง เช่น การทำแผล การระบายหนอง การตัดเนื้อเยื่อที่ตายออก การทำ fasciotomy ในรายที่มี necrotizing fasciitis.ในบางรายที่มีอาการรุนแรง อาจต้องถึงกับตัดขา (amputation).
 
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกที่เปรียบเทียบการใช้ยาต้านจุลชีพแต่ละขนานในการรักษาโรคติดเชื้อนี้ การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อ V. vulnificus ในปัจจุบัน อาศัยข้อมูลจากการศึกษาแบบย้อนหลังและรายงานผู้ป่วยเป็นหลักยาต้านจุลชีพที่แนะนำคือ third-generation cephalosporin เช่น ceftriaxone 2 กรัมฉีดเข้าหลอดเลือดวันละครั้ง หรือ ceftazidime 1-2 กรัมฉีดเข้าหลอดเลือดทุก 8 ชั่วโมง โดยให้ร่วมกับ doxycycline 100 มก.วันละ 2 ครั้ง หรืออาจเลือกใช้ยาในกลุ่ม fluoroquinolone เช่น ciprofloxacin 400 มก.ฉีดเข้าหลอดเลือดทุก 12 ชั่วโมง ส่วนในเด็กที่ไม่สามารถใช้ doxycycline หรือ fluoroquinolones 
อาจเลือกใช้ trimethoprim-sulfamethoxazole ร่วมกับ aminoglycoside.
 
 
การป้องกัน
อาหารทะเลปนเปื้อนเชื้อ V. vulnificus ไม่อาจแยกแยะได้จากการดูจากภายนอกเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง สี กลิ่น หรือรส จึงไม่ควรกินอาหารทะเลดิบโดยเฉพาะหอยนางรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นโรคตับหรือภูมิคุ้มกันไม่ปกติ ควรทำอาหารทะเลให้สุก อาหารจำพวกหอยจะต้องทำให้  สุกจนฝาหอยเปิดออก และต้มต่ออีก 5 นาทีหรือนึ่งต่ออีก 10 นาทีหลังจากที่ฝาหอยเปิดออก ไม่
กินหอยที่ฝายังปิดอยู่หลังจากที่ทำสุกแล้ว ควรระวังไม่ให้อาหารที่ตั้งใจกินดิบๆ เช่น ผักสด แตงกวา สัมผัสกับอาหารทะเลที่ยังดิบและรอทำให้สุก.
 
ผู้ที่มีบาดแผลเปิดที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสกับน้ำทะเลโดยเฉพาะน้ำทะเลที่อุ่นหรือถ้าเป็นคนที่เป็นโรคตับหรือภูมิคุ้มกันไม่ปกติถ้ามีบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการเล่นน้ำทะเล ควรรีบทำความสะอาดด้วยสบู่  น้ำและใส่ยาฆ่าเชื้อที่บาดแผลทันที. 
 
 
เอกสารอ้างอิง
1. Daniels NA, Evans MC, Griffin PM. Noncholera Vibrios. Chapter 10, Emerging Infections 4, Infections 4.  Washington D.C. : ASM Press, 2000.
2. Bisharat N, Agmon A, Finkelstein R, et al. Clinical, epidemiological, and microbiological 
features of Vibrio vulnificus biogroup 3 causing outbreaks of wound       infection and bacteraemia in Israel. The Lancet 1999;354:1421-24.
3. CDC. Vibrio vulnificus infections associated with eating raw oysters Los Angeles, 1996. MMWR 1996;45: 621-4. 
4. CDC. Vibrio vulnificus infections associated with raw oyster consumption-Florida, 1981-1992. MMWR 1993;42:405-7.
5. Shapiro RL, Altekruse S, Hutwagner L, et al. The role of Gulf Coast oysters harvested in warmer months in Vibrio vulnificus infections in the United States, 1988-1996. J Infect Dis 1998;179:752-9.
6. Klontz KC, Lieb S, Schreiber M, et al. Syndromes of Vibrio vulnificus infections. Clinical and epidemiologic features in Florida cases, 1981-1987. Ann Intern Med 1988;109:318-23.
7. Banatvala N, Hlady WG, Ray BJ, et al. Vibrio vulnificus infection reporting on death certificates : The invisible impact of an often fatal infection. Epidemiology and Infection 
1997;118:221-5.
8. Cailleaux V, Dupont MJ, Hory B, Amsallem D, Michel-Briand Y. Why did infection with Aeromonas hydrophila occur when water contains so many other microorganisms? Clin Infect Dis 1993;16:174. 
9. Tacket CO, Brenner F, Blake PA. Clinical features and an epidemiologic study of Vibrio vulnificus infections. J Infect Dis 1984;149:558-61. 
10. World Health Organization. Situation report 4. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2005. Available at  http://www.who.int/hac/crises/international/asia_tsunami/sitrep/04/en. Accessed on 5 Sept 2006. 
 
 
 

เข้าชม : 10663 ครั้ง
ที่มา : หมอชาวบ้าน
อาหารกับอารมณ์
อาหารกับอารมณ์ อาหารกับอารมณ์
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 8112 ครั้ง
dot
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่รู้สึกว่าหลังตื่นนอนตอนเช้า อารมณ์ไม่แจ่มใสอย่างที่ควรเป็น (ไม่นับอาการเบื่อเรียนหรือเบื่องาน)
อ่านต่อ
กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย
กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 11646 ครั้ง
dot
อาหารนี่แหละเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต หลักการง่ายๆ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์รับประทานผักผลไม้ให้มากๆ หลายคนต่างรู้ดี แต่กลับบริโภค
อ่านต่อ
อันตรายจากอาหาร
อันตรายจากอาหาร อันตรายจากอาหาร
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 11242 ครั้ง
dot
ที่ต้องระวังอาหารนั้นมีดีและไม่ดีมีทั้งโทษและมีทั้งคุณประโยชน์มากมาย ฉะนั้นเราควรจะเลือกรับประทานอาหาร
อ่านต่อ
อาหารขยะ..ราคาแพง และมีภัย
อาหารขยะ..ราคาแพง และมีภัย อาหารขยะ..ราคาแพง และมีภัย
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 18563 ครั้ง
dot
น่าแปลกใจนะครับที่คนอื่นที่เขามีปัญญาเขาพยายามหาทางกำจัดขยะ แต่คนไทยกลับพยายามเสียเงินเพื่อซื้อขยะ (อาหารขยะ)
อ่านต่อ
อาหาร Junk Food มีผลกับโรคภูมิแพ้
อาหาร Junk Food มีผลกับโรคภูมิแพ้ อาหาร Junk Food มีผลกับโรคภูมิแพ้
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 7677 ครั้ง
dot
นักวิจัยของสหภาพยุโรป ได้ออกมาเตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กๆ ว่าไม่ควรรับประทานอาหารประเภท Junk Food เป็นประจำ ควรรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้มากๆจะดีกว่า...
อ่านต่อ
เชื้อคลอสตริเดียม บูโทลินัม ในหน่อไม้ปี๊บ
เชื้อคลอสตริเดียม บูโทลินัม ในหน่อไม้ปี๊บ เชื้อคลอสตริเดียม บูโทลินัม ในหน่อไม้ปี๊บ
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 13721 ครั้ง
dot
กรณีชาวบ้านกินหน่อไม้ปี๊บ ที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ไปร่วมงานจนเกิดมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน หายใจติดขัด นำส่งโรงพยาบาลจำนวนมาก โดยผู้ป่วยบางรายอาการหนักมาก ต้องได้รับการรักษาในห้องไอซียู
อ่านต่อ
ลูกชิ้นของชอบ
ลูกชิ้นของชอบ ลูกชิ้นของชอบ
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 10675 ครั้ง
dot
ลูกชิ้น ถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย นิยมทั้งบริโภคเป็นอาหารหลัก และบริโภคเป็นอาหารรองท้องก่อนรอเวลาอาหารมื้อใหญ่ต่อไป
อ่านต่อ
อันตรายจากอาหารที่ต้องระวัง
อันตรายจากอาหารที่ต้องระวัง อันตรายจากอาหารที่ต้องระวัง
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 8587 ครั้ง
dot
อันตรายจากอาหาร ที่ต้องระวังอาหารนั้นมีดีและไม่ดีมีทั้งโทษและมีทั้งคุณประโยชน์มากมาย
อ่านต่อ
ระวังภัยจากครีมเทียม ทานมากอันตรายกว่าที่คิด
ระวังภัยจากครีมเทียม ทานมากอันตรายกว่าที่คิด ระวังภัยจากครีมเทียม ทานมากอันตรายกว่าที่คิด
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 7008 ครั้ง
dot
หลายๆ คนที่ชอบทานกาแฟ หรือขาดกาแฟไม่ได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งส่วนผสมที่ใส่ในกาแฟ เช่นน้ำตาลที่ให้ความหวาน หรือบางคนชอบใส่ครีมเทียมโดยไม่ทราบถึงอันตรายที่มาจากครีมเทียม
อ่านต่อ
ข้อควรระวังในน้ำลูกพรุน
ข้อควรระวังในน้ำลูกพรุน ข้อควรระวังในน้ำลูกพรุน
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 21083 ครั้ง
dot
เชื่อว่าสาวๆ ที่ใส่ใจสุขภาพส่วนใหญ่คงจะรู้ว่าน้ำลูกพรุนมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายขนาดไหน แต่ทราบมั้ยค่ะว่าก็มีผลเสียเช่นกัน
อ่านต่อ
ภัยจากอาหาร..ล้างพิษกันบ้างเป็นไร
ภัยจากอาหาร..ล้างพิษกันบ้างเป็นไร ภัยจากอาหาร..ล้างพิษกันบ้างเป็นไร
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 11179 ครั้ง
dot
คุณเคยบ้างไหม...รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นระยะเวลายาวนานจนรู้สึกว่า เอ๊ะ ทำไม ตัวฉันถึงไร้พลังกายพลังใจขนาดนี้ แล้วยังไม่สามารถรวบรวมสมาธิทำงานได้นานๆ ซึมเศร้าขาดชีวิตชีวา มีปัญหาผิวหนัง ปวดหัว หรือเป็นไข้บ่อยๆ ...
อ่านต่อ
ภัยที่มาจากอาหารทะเล
ภัยที่มาจากอาหารทะเล ภัยที่มาจากอาหารทะเล
หัวข้อ : ภัยที่มากับอาหาร
เข้าชม : 10664 ครั้ง
dot
Vibrio vulnificus เป็นแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งที่อยู่ในตระกูล (family) Vibrionaceae เช่นเดียวกับโรคอหิวาตกโรค
อ่านต่อ
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 2990 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 10988 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 4974 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter