108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » โรคภัยไข้เจ็บ » โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร » ระบบทางเดินอาหารปกติ
         โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
   

ระบบทางเดินอาหารปกติ

โดย : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ
ระบบทางเดินอาหารปกติของคนเราจะประกอบไปด้วยปาก ซึ่งรวมทั้งอวัยวะภายในช่องปาก เช่น ฟันและลิ้น เป็นต้น ต่อจากปากก็จะเป็นหลอดอาหาร ซึ่งส่วนปลายของหลอดอาหารจะติดต่อกับส่วนของระบบทางเดินอาหารที่อยู่ในช่องท้อง
         ระบบทางเดินอาหารปกติของคนเราจะประกอบไปด้วยปาก ซึ่งรวมทั้งอวัยวะภายในช่องปาก เช่น ฟันและลิ้น เป็นต้น ต่อจากปากก็จะเป็นหลอดอาหาร ซึ่งส่วนปลายของหลอดอาหารจะติดต่อกับส่วนของระบบทางเดินอาหารที่อยู่ในช่องท้อง

imageกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และสุดท้ายก็คือทวารหนัก นอกจากนี้ไส้ติ่งก็อยู่ในช่องท้องเช่นเดียวกันโดยอยู่บริเวณส่วนต้นของลำไส้ใหญ่

การย่อยอาหาร (digestion)

หมายถึง กระบวนการสลายอนุภาคอาหารให้มีขนาดเล็กสุด จนสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้ การย่อยอาหารมี 2 ขั้นตอน

 1. กระบวนการทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่และการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อไป โดย
  การบดเคี้ยว รวมทั้งการบีบตัวของทางเดินอาหาร ยังไม่สามารถทำให้อาหารมีขนาดเล็กสุด จึงไม่สามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้
 2. การย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง อาหาร กับ น้ำ โดยตรง และจะใช้เอนไซม์ หรือน้ำย่อยเข้าเร่งปฏิกิริยา ผลจากการย่อยทางเคมีเมือถึงจุดสุดท้าย จะได้สารโมเลกุลเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ ซึ่งอาหารที่ดีรับการย่อย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
  ส่วนเกลือแร่ และวิตามินจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง

การดูดซึมอาหาร (absorption)

imageหมายถึง การนำอาหารโมเลกุลเล็กๆ ที่ผ่านการย่อยแล้ว ผ่านผนังทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยที่กระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการดูดซึมสารจำพวกยา และแอลกอฮอล์ ในขณะที่ลำไส้เล็ก มีการดูดซึมอาหารทุกประเภทมากที่สุด ทั้งนี้ผนังของลำไส้เล็กจะมีส่วนยื่นออกมาเรียกว่า วิลลัส เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึม โดยภายในวิลลัสประกอบด้วยเส้นเลือดมากมายเป็นตาข่ายเพื่อรับอาหารที่ย่อยแล้ว และส่วนแกนกลางเป็นเส้นน้ำเหลือง ซึ่งจะดูดซึมอาหารพวกกรดไขมัน และกลีเซอรอล นอกจากจะย่อยสารอาหารทั้ง 3 ชนิดแล้ว ยังดูดซึมอาหารที่ย่อยได้โมเลกุลพื้นฐานของสารอาหารชนิดนั้นๆ การย่อยอาหารในลำไส้เล็กจะเกิดได้ดีในสภาวะที่เป็นเบสจากตับอ่อน

เอนไซม์กับการย่อยอาหาร

เอนไซม์มีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นด้วยกรดอะมิโน แต่มีคุณสมบัติต่างจากโปรตีนตรงที่ เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในเซลล์ได้ โดยที่สารที่จะเป็นเอนไซม์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. imageสามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ได้
 2. เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วเอนไซม์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและจำนวน ในขณะที่สารเริ่มต้นถูกเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์
 3. อุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ ซึ่งจะทำงานได้ดีในช่วง 25 -40 องศาเซลเซียล
 4. สภาพความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเอนไซม์นั้นๆ

ส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหาร

imageปากและฟัน จะทำหน้าที่รับอาหารและบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ต่อจากนั้นอาหารจะถูกส่งผ่านเข้าสู่หลอดอาหาร และเมื่อมาถึงกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงไปอีก โดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะมีฤทธิ์เป็นกรด อาหารที่ย่อยผ่านจากกระเพาะจะผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็ก ซึ่งจะมีน้ำย่อยจากตับและตับอ่อนมาช่วยย่อยอาหารพวกไขมัน หลังจากนั้นอาหารจะผ่านไปสู่ส่วนต่างๆ ของลำไส้เล็ก ซึ่งเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของระบบทางเดินอาหาร อาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ลำไส้เล็กนี้ อาหารที่ไม่ถูกดูดซึมจะผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดน้ำ และเกลือแร่ที่จำเป็นบางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกาย อาหารที่ผ่านลงมาที่ลำไส้ใหญ่จะค่อยๆ
รวมตัวอัดแน่นขึ้นเป็นอุจจาระ แล้วถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนักต่อไป

 1. ช่องปาก ภายในประกอบด้วย ฟัน ที่มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ลิ้น มีหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหาร และต่อมน้ำลายที่สำคัญ 3 คู่ คือ ต่อมน้ำลายใต้หู ต่อมน้ำลายใต้โคนลิ้น และต่อมน้ำลายใต้ฟันกรามล่าง ต่อมน้ำลายมีหน้าที่ในการสร้างน้ำลายออกมา โดยในน้ำลายนั้นประกอบไปด้วย น้ำ กับ น้ำย่อยอะมัยเลส ซึ่งมีผลต่อการย่อยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่
 2. หลอดอาหาร ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่สามารถบีบตัวเป็นจังหวะในขณะที่อาหารผ่านลงมา ในทางเดินอาหารส่วนนี้ไม่มีการสร้างน้ำย่อยออกมา แต่มีการหลั่งสารเมือกช่วยหล่อลื่น ระหว่างกลืนอาหารก้อนอาหารจะถูกผลักผ่านหลอดอาหารอย่างเร็ว โดยการหดตัวอย่างแรง ในคน และสุนัขจะกินเวลา 4-5 วินาที ถ้าอาหารไม่ผ่านไปในการหดตัวครั้งแรกจะมีการหดตัวครั้งที่ 2 โดยการกระตุ้นจากอาหารที่ค้างอยู่ทำให้เกิดการยืดตัวของผนังท่อ การหดตัวครั้งที่ 2 นี้จะผลักอาหารสู่กระเพาะอาหารได้
  image
 3. กระเพาะอาหาร ประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่อัดกันหนามาก ด้านในมีลักษณะเป็นสันช่วยในการบดอาหารให้มีขนาดเล็กลงอีก ผนังด้านในสามารถสร้างเอนไซม์เปปซิโนเจน และกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ เปปซิโนเจนจะถูกกรดเกลือเปลี่ยนสภาพให้กลายไปเป็นเอนไซม์เปปซิน ซึ่งมีความสามารถในการย่อยโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง เรียกว่า เปปไทด์ แต่ยังไม่สามารถดูดซึมได้ การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารถูกควบคุมโดยระบบประสาท และฮอร์โมน พบว่ามีฮอร์โมนหลายชนิดมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของกรเพาะอาหาร เช่น แกสตริน และโคลีซิสโตไคนิน ซึ่งมีผลในการคลายตัวของกระเพาะอาหารส่วนต้น แต่ทำให้กระเพาะอาหารส่วนปลายหดตัว นั่นคือการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเป็นผลมาจากเซลล์กล้ามเนื้อเรียบที่รับสัญญาณทั้งยับยั้ง และกระตุ้น
  image
 4. ลำไส้เล็ก เป็นทางเดินอาหารส่วนที่ยาวมาก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ดูโอดีนัม เจจูนัม และไอเลียม ที่ผนังลำไส้เล็กสามารถสร้างน้ำย่อยขึ้นมาได้ ซึ่งมีหลายชนิด นอกจากน้ำย่อยที่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม ยังได้รับน้ำย่อยจากตับอ่อน และน้ำดีมาจากตับ น้ำย่อยจากตับอ่อนมีหลายชนิดที่สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันได้ ลำไส้เล็กยาวทั้งสิ้นประมาณ 3.5 เท่าของความยาวของร่างกาย ดังนั้นจะยาวประมาณ 6 เมตร ลำไส้เล็กเป็นบริเวณที่เกิดการย่อยระยะสุดท้ายด้วยเอนไซม์และเป็นที่ซึ่งอาหารมีขนาดเล็กพร้อมที่จะถูกดูดซึม การดูดซึมและการย่อยด้วยเอนไซม์ส่วนใหญ่เกิดที่ผิวของเซลล์เยื่อบุ ถ้าเราดูที่พื้นที่ผิวของลำไส้เล็กด้วยตาเปล่าจะพบว่ามีพื้นที่เพียงครึ่งตารางเมตร แต่พบว่าพื้นที่ผิวสำหรับการดูดซึมจะมากถึง 250 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับสนามเทนนิสหนึ่งสนาม
  image
 5. ลำไส้ใหญ่ เป็นทางเดินอาหารส่วนสุดท้าย ซึ่งไม่มีการย่อยเกิดขึ้น จึงทำหน้าที่ในด้านการดูดซึมน้ำ เกลือแร่ และวิตามินบางชนิด ในระหว่างมื้ออาหารลำไส้ใหญ่จะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่หลังจากมื้ออาหารจะพบการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากสัญญาณอันเป็นผลจากการที่มีอาหารพวกไขมันที่ส่วนต้นๆ ของลำไส้เล็ก และการที่ลำไส้ใหญ่เองถูกยืดออกจากการมีกากอาหาร ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว คนเราสามารถบังคับการขับถ่ายได้โดยควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดทวารชั้นนอกไม่ให้คลายตัว และกล้ามเนื้อหูรูดทวารชั้นในหดตัว เมื่อมีอาหารใหม่ผ่านเข้ามาก็จะเกิดการกระตุ้นที่ลำไส้ตรงอีกครั้ง
  image

การที่จะทำให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นไปได้ตามปกติ ท่านจะต้องเอาใจใส่ดูแลให้ส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหารได้ทำงานตามปกติ โดยหมั่นตรวจสอบสุขภาพปาก และฟัน รับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่รับประทานอาหารที่จะมีผลเสียต่อทางเดินอาหารส่วนต่างๆ เช่น ไม่รับประทานอาหารเผ็ด อาหารรสจัด อาหารที่มีสารพิษหรือสารก่อมะเร็งปนเปื้อน รับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ และประเภทที่มีกากใยเพียงพอ ที่จะทำให้การขับถ่ายเป็นไปได้ตามปกติและเชื่อกันว่า อาหารที่มีกากใยมากจะช่วยทำให้สารพิษหรือสารก่อมะเร็งทั้งหลายที่ปนกับอาหาร ได้ถูกขับออกมาได้เร็วขึ้น ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งในร่างกาย ได้น้อยกว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อ

 


เข้าชม : 11853 ครั้ง
ที่มา : www.bangkokhealth.com
โรคลำไส้แปรปรวน โรคสุดฮิตของคนเมือง...
โรคลำไส้แปรปรวน โรคสุดฮิตของคนเมือง... โรคลำไส้แปรปรวน โรคสุดฮิตของคนเมือง...
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 8817 ครั้ง
dot
การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในทุกช่วงเวลา ทั้งปัญหาต่างๆ ที่ทำให้เราเครียด รวมถึงการรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ อาจจะทำให้ท่านอยู่ในเครือข่าย โรคลำไส้แปรปรวน โรคสุดฮิตของคนเมืองก็ได้ค่ะ เรามาลองเช็คตัวเองกันนะคะ
อ่านต่อ
เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร
เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 10022 ครั้ง
dot
เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร เชื้อแบคทีเรีย "เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร" (Helicobacter pylori) เข้าสู่กระเพาะได้โดยการกลืนเข้าไป หรือขย้อนเชื้อจากลำไส้มาอยู่ในกระเพาะอาหาร
อ่านต่อ
ตับอ่อนอักเสบ
ตับอ่อนอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 29331 ครั้ง
dot
ตับอ่อน (pancreas) เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร ใกล้กับลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม ซึ่งเป็นลำไส้เล็กส่วนต้น ตับอ่อนทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการผลิตเอนไซม์ไว้ย่อยอาหาร โดยหลั่งน้ำย่อยเข้าไปในลำไส้เล็ก ผ่านทางท่อตับอ่อน หรือที่เรียกว่า pancreatic duct
อ่านต่อ
ระบบทางเดินอาหารปกติ
ระบบทางเดินอาหารปกติ ระบบทางเดินอาหารปกติ
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 11854 ครั้ง
dot
ระบบทางเดินอาหารปกติของคนเราจะประกอบไปด้วยปาก ซึ่งรวมทั้งอวัยวะภายในช่องปาก เช่น ฟันและลิ้น เป็นต้น ต่อจากปากก็จะเป็นหลอดอาหาร ซึ่งส่วนปลายของหลอดอาหารจะติดต่อกับส่วนของระบบทางเดินอาหารที่อยู่ในช่องท้อง
อ่านต่อ
ขับถ่ายดีต้องมีตัวช่วย
ขับถ่ายดีต้องมีตัวช่วย ขับถ่ายดีต้องมีตัวช่วย
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 5554 ครั้ง
dot
ระบบขับถ่ายของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ คุณฝึกให้ตัวเองขับถ่ายทุกวันหรือเปล่า ถ้าคำตอบของคุณคือ "ไม่" เรามีตัวช่วยชั้นดี ที่ช่วยให้คุณมีระบบขับถ่ายที่ดีทุกวันมาฝากสาวๆ 108health กันค่ะ
อ่านต่อ
กรดไหลย้อน ให้ทานอย่างไรดี
กรดไหลย้อน ให้ทานอย่างไรดี กรดไหลย้อน ให้ทานอย่างไรดี
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 16864 ครั้ง
dot
ภาวะที่น้ำกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร และในบางรายอาจไหลย้อนขึ้นมาถึงคอ และกล่องเสียงได้
อ่านต่อ
เมื่อท้องผูกบ่อยๆ ..จนเป็นโรคต้องกินอย่างไรดี
เมื่อท้องผูกบ่อยๆ ..จนเป็นโรคต้องกินอย่างไรดี เมื่อท้องผูกบ่อยๆ ..จนเป็นโรคต้องกินอย่างไรดี
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 8331 ครั้ง
dot
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ..เป็นสุภาษิตที่ใช่ได้ดีทุกยุคสมัยจริงๆ แม้กระทั่ง อาการท้องผูกซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหลายท่านมีปัญหาเช่นนี้ ซึ่งเป็นอาการที่ทำให้เราไม่มีความสุข จะว่าเป็นทุกข์ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น
อ่านต่อ
โรคกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อน
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 13375 ครั้ง
dot
โรคกรดไหลย้อน เป็นโรคใหม่สำหรับคนเมืองจริงค่ะ ไม่ใช่แค่ทำลายสุขภาพ แต่มันอาจถึงชีวิตได้ วันนี้เราลองมาศึกษาโรคกรดไหลย้อน ทั้งสาเหตุและวิธีการรักษาจากคุณหมอโรงพยาบาลธนบุรี
อ่านต่อ
การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 18190 ครั้ง
dot
การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ การตรวจลำไส้ใหญ่นอกจากจะใช้การเอ็กซเรย์ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้งแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการตรวจให้เห็นโดยตรง ได้แก่ การใช้กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่เข้าไปดูความผิดปกติของผนังภายในลำไส้ใหญ่โดยตรง
อ่านต่อ
ท้องผูก ภัยเงียบเรื่องสุขภาพ
ท้องผูก ภัยเงียบเรื่องสุขภาพ ท้องผูก ภัยเงียบเรื่องสุขภาพ
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 7712 ครั้ง
dot
หากคุณมีอาการถ่ายอุจจาระลำบาก ต้องใช้แรงเบ่งมาก อุจจาระจะแห้งแข็ง มีจำนวนน้อย หรือนานๆจึงจะถ่ายสักครั้ง อย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะมันเป็นปัญหาสุขภาพที่จะนำคุณไปสู่โรคร้ายแรงได้ ลองมาหาวิธีแก้ไขและสาเหตุของอาการท้องผูกกันค่ะ
อ่านต่อ
โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส
โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 7197 ครั้ง
dot
ทุกปีจะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่การติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อน
อ่านต่อ
ปวดท้องที่ไม่ธรรมดา
ปวดท้องที่ไม่ธรรมดา ปวดท้องที่ไม่ธรรมดา
หัวข้อ : โรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร
เข้าชม : 11643 ครั้ง
dot
ปวดท้องที่ไม่ธรรมดา เรื่องสำคัญเกี่ยวกับอาการปวดท้องที่คนทั่วไปควรสนใจได้แก่ การแยกให้ได้ว่ากรณีใดควรรักษาตนเอง และกรณีใดควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที อาการปวดท้องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยๆ และสามารถรักษาด้วยตนเองได้
อ่านต่อ
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 1923 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 9157 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 3975 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter