108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » บ้านและสวน » ผู้หญิง และสุขภาพผู้หญิง » โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         ผู้หญิง และสุขภาพผู้หญิง
   

โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : อินเตอร์เน็ต
ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้า แม้ในถิ่นทุรกันดารก็ได้เสด็จและทรงใช้ความรู้...
         ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้า แม้ในถิ่นทุรกันดารก็ได้เสด็จและทรงใช้ความรู้...
ทางด้านวิทยาการและด้านวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขขจัดปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรเสมอมาในด้านการป้องกันและบำบัดการป่วยไข้ จึงได้ทรงพระราชดำริถึงสมุนไพรไทยซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาช้านานแล้ว ควรส่งเสริมให้มีการใช้และการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สมุนไพรรวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมเป็นจำนวนหลายโครงการ ตัวอย่างได้แก่ โครงการป่าสวนสมุนไพร ของศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง โครงการสวนแม่พันธุ์ต้นซิงโคนา โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นต้น โครงการที่เกิดจากพระราชดำริโดยแท้จริง โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรที่เกิดขึ้นโดยแท้จริงมีเพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ สวนป่าสมุนไพรของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน สวนป่าสมุนไพร ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน สวนป่าสมุนไพรแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อนนั้น ได้ถือกำเนิดมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในข้อความศิลาจารึกที่สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในบทนำ นอกจากหลักศิลาจารึกแล้ว โครงการนี้ยังจัด " ห้องอบสมุนไพร " ไว้ด้วย และที่หน้าห้องอบสมุนไพรนี้ก็ได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้ ประโยชน์จากการอบสมุนไพร 1. ทำให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น 2. ทำให้ร่างกายหายจากอาการปวดเมื่อย 3. ช่วยลดไขมันต่างๆ ในร่างกาย 4. แก้เหน็บชา อัมพาต อัมพฤกษ์ 5. รักษาสิว ฝ้า บำรุงผิว 6. ช่วยให้ปอดขยาย และหายจากหอบหืด 7. ช่วยลดความดันโลหิต แก้ผื่นคัน 8. ช่วยชักมดลูกเข้าอู่เร็ว สตรีหลังคลอดบุตร และด้านหน้าของห้องสมุนไพรนี้ได้จัดทำรูปปั้นของชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นปรมาจารย์ของตำรายาสมุนไพรด้วย ภายในสวนป่าแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะรักษาต้นสมุนไพรธรรมชาติไว้ และยังได้รวบรวมสมุนไพรจากที่ต่างๆ มาทดลองปลูก และขยายพันธุ์ควบคู่ไปด้วย รายชื่อสมุนไพรภายในสวนป่าแห่งนี้ถูกรวบรวมไว้ในภาคผนวก ก โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มบุคคล ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ หรือเป็นโครงการในพระราชดำริที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านอื่น แต่มีส่วนของสมุนไพรประกอบอยู่ด้วย ดังนี้ โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อ 20 กว่า ปี มาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชาวเขาบริเวณดอยปุย ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจนทั้งยังทำลายป่า ต้นน้ำลำธารและนำความเสียหายไปสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยหม่อมเจ้าภีคเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการหลวงซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยชาวเขาซึ่งเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน รวมทั้งมิตรประเทศต่างๆ จำนวนมาก มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ มาช่วยดำเนินการถวาย จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มูลนิธิโครงการหลวง" โดยพระราชทานเงินสดเพื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ เริ่มแรกจำนวน 500,000 บาท และทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ถาวร มีระบบงานรองรับ มีการบริหารงานที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลดีในอนาคต วัตถุประสงค์โครงการหลวง คือ 1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 2. ช่วยประเทศไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธารกำจัดการปลูกฝิ่น 3. รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกล้ำกันและกัน 4. ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ผลผลิตโครงการหลวงภายใต้ชื่อการค้า " ดอยคำ " มีมากมายหลายชนิด ดังเช่น ผักเมืองหนาว ประมาณ 40 ชนิด ผักที่อยู่ในขั้นทดลองพัฒนา 17 ชนิด สมุนไพร 17 ชนิด ดอกไม้เมืองหนาว 28 ชนิด ผลไม้เมืองหนาว 15 ชนิด พืชไร่ 4 ชนิด ไม้กระถาง 23 ชนิด ดอกไม้แห้ง 39 ชนิด ของประดิษฐ์ 10 ชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋อง 50 ชนิด นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์และเครื่องใช้รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องด้วย สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวงที่ทำเป็นการค้า ได้แก่ โสมตังกุย (Angelica), อิตาเลี่ยนพาร์สเล่ย์ (Itarion Parsley) ไชว์ (Chive), ชอเรล (Sorrel) , เบซิล (Basil), ทาย์ม (Thyme), มาร์จอแรม (Marjoram), มินท์ (Mint), โรสแมรี่ (Rosemary), เสจ (Sage) ซึ่งสมุนไพรหลายชนิดได้นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เครื่องเทศ (โสมตังกุย, มินท์ ) เครื่องสำอาง (คาร์โมมาย, โรสแมรี่, เสจ) เครื่องปรุงแต่งอาหาร (ไชว์, ชอเรล, ทายม์, ทารากอน, มินท์, โรสแมรี่, เสจ, ออการิโน่) บุหงา (คาร์โมมาย, ดิล, ทาย์ม, บาล์ม, มินท์, มาจอแรม, โรสแมรี่, ลาเวนเดอร์, เลมอน, เสจ) เป็นต้น สวนซิงโคนา ดอยสุเทพ สวนซิงโคนาที่ดอยสุเทพนี้ สืบเนื่องมาจากที่ดินบริเวณใกล้กับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ ซึ่งเป็นที่ซึ่งชาวเขาเคยทำไร่ปลูกฝิ่นมาก่อนและต่อมาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริว่าสมควรที่จะใช้เป็นที่ทำการทดลองปลูกพืชสมุนไพร จึงได้มีการนำต้นซิงโคนา (ควินิน) มาทดลองปลูกทำการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากขึ้น โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ นอกจากต้นซิงโคนาแล้วก็ได้มีการศึกษาทดลองสมุนไพรอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ทองพันชั่ง หญ้าหนวดแมว ฯลฯ ซึ่งได้มีการปลูกและการศึกษาค้นคว้าควบคู่กันไป สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เป็นชื่อของสวนพฤกษศาสตร์สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสายแม่ริมสะเมิงประมาณ ก.ม. ที่ 12 โดยที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นในปี 2535 เป็นหน่วยงานใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือเพื่อ 1. เป็นศูนย์วิชาการและบริการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ 2. เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดปลูกให้สวยงามร่มรื่นเป็นหมวดหมู่อย่างผสมผสานตามอุปนิสัยพรรณไม้และติดป้ายชื่อพรรณไม้ 3. เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่นกล้วยไม้ ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้สมุนไพร ไม้หายาก และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ ตลอดจนการดำเนินการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการศึกษาในอนาคต 4. เป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพื่อการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ไม้ที่ถูกต้อง และเป็นฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ 5. เป็นสถานที่แสดงถึงความงามของพรรณไม้ในธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับการศึกษาสันทนาการทางวิชาการ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม 6. เป็นศูนย์ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และฝึกอบรมทางด้าน พฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการผลิตนักพฤกษศาสตร์ให้กับประเทศ โดยจะมีการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ 7. เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องที่เกี่ยวกับพืช 8. เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ และพันธุกรรมพืชของประเทศ โดยเฉพาะชนิดพืชที่มีอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9. เป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าวกล่อมเกลาจิตใจและให้ความรู้แก่เยาวชนให้เกิดความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง 10. เป็นสถานที่ส่งเสริมเผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษ์ชาติไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วโลก สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพื้นที่ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นราบและสูงสลับเป็นระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับ 400 เมตร ขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 950 เมตร มีภูมิอากาศดีการคมนาคมสะดวก มีเนื้อที่รวมประมาณ 3,500 ไร่ มีพรรณพฤกษชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามโดยธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ข้อ 3 ได้มีการอนุรักษ์ไม้สมุนไพรไว้มากเช่นเดียวกัน สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการสร้างขึ้นโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และนำขึ้นน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2528 โดยที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ทราบด้วยเกล้าฯ ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยในประวัติและวิทยาการด้านสมุนไพร ด้วยทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ของมรดกไทยอันมีค่ามาแต่โบราณแขนงนี้ ประกอบกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะบำรุงรักษาและธำรงไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันสวยงาม รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรของไทย ซึ่งเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชน ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำให้เกิดการจัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นภายในบริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักของพนักงานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่หายากและที่มีอยู่ทั่วไปมาปลูกรวมกันไว้ โดยมีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้มีการจัดแบ่งกลุ่มของสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยจำแนกสรรพคุณในการรักษาโรคทั้งหมด 20 กลุ่ม บนพื้นที่ 60 ไร่ ภายในอาณาบริเวณบ้านพักพนักงานและพร้�
เข้าชม : 16410 ครั้ง
ที่มา : swu.ac.th
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 3078 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 11220 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 5055 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter