108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » โรคภัยไข้เจ็บ » สุขภาพทั่วไป » ระบบต่อมไร้ท่อ
         สุขภาพทั่วไป
   

ระบบต่อมไร้ท่อ

โดย : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ
ระบบต่อมไร้ท่อ เรียกว่า The endocrine system เป็นระบบที่สำคัญอย่างยิ่งของร่างกายในการควบคุมการทำงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งประสานขบวนการทำงานระดับเซลล์ให้เกิดประสิทธิภาพ
         ระบบต่อมไร้ท่อ เรียกว่า The endocrine system เป็นระบบที่สำคัญอย่างยิ่งของร่างกายในการควบคุมการทำงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งประสานขบวนการทำงานระดับเซลล์ให้เกิดประสิทธิภาพ

และเป็นระเบียบถูกต้อง อวัยวะที่สำคัญของระบบนี้ล้วนเป็น "ต่อม" ซึ่งทำหน้าที่หลักในการสร้างฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกาย ฮอร์โมนเป็นสารที่ร่างกายสร้างออกมาแล้วแพร่กระจายออกสู่กระแสเลือดไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมาย กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนทุกชนิดเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับระบบสืบพันธุ์ ไต ทางเดินอาหาร ตับ และไขมันในร่างกายอีกด้วย

ฮอร์โมนทั้งหมดในร่างกายอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นฮอร์โมนออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของร่างกาย กลุ่มที่สองเป็นฮฮร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ กลุ่มที่สามเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเซลล์ กลุ่มที่สี่เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสมดุลต่างๆ ภายในร่างกาย และกลุ่มสุดท้ายเป็นฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นจากภาวะภายนอกร่างกาย เช่น จากความเครียด หรือภยันตรายต่อเซลล์เป็นต้น

ฮอร์โมนมีผลต่อเซลล์และเนื้อเยื่อเป้าหมาย

 1. ตั้งแต่ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด ต่อมไร้ท่อไม่สามารถควบคุมฮอร์โมนได้ว่าจะไปสู่ที่ใด ฮอร์โมนจึงเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เกือบทุกเซลล์ ไม่ว่าเซลล์เหล่านี้จะตอบสนองต่อฮอร์โมนหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของแต่ละเซลล์ เซลล์ที่มีตัวรับฮอร์โมนแต่ละชนิดเท่านั้น ที่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนจำเพาะได้ ดังนั้น ฮอร์โมนแต่ละชนิดจะมีเซลล์เป้าหมายของตน เนื่องจากมีตัวรับจำเพาะรับ ด้วยเหตุนี้ฮอร์โมนจะไม่มีผลต่อเซลล์ที่ขาดตัวรับจำเพาะนั้นๆ
 2. ฮอร์โมนแต่ละชนิดจะมีผลต่อเซลล์เป้าหมายต่างๆ กัน ฮอร์โมนที่เป็น กรดอะมิโน และเพปไทด์ละลายน้ำได้ แตไม่ละลายในไขมันจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้ ฮอร์โมนประเภทนี้จะต้องทำปฏิกิริยากับตัวรับที่เป็นโปรตีนที่ยื่นออกมาที่บริเวณผิวเซลล์ด้านนอกของเซลล์เป้าหมาย จึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ณ์ที่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเซลล์ขึ้น ฮอร์โมนต่างๆ จะกระตุ้นการสังเคราะห์วัฏจักรแอ็มพี (cyclic AMP) ที่เป็นสารนิวคลีโอไทด์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์
 3. สำหรับฮอร์โมนที่เป็นสารประเภทสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นสารละลายได้ดีในไขมันจะสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย เมื่อผ่านเข้าสู่เซลล์จะเข้ารวมกับตัวรับที่เป็นโปรตีน เข้าสู่นิวเคลียสได้ ตัวรับที่จับกับสเตียรอยด์จะเกิดเป็นตัวรับสเตียรอยด์เชิงซ้อน จะเข้าไปจับกับเอนไซม์อาร์เอ็นเอพอลิเมอเรสเพื่อให้เกิดจีนที่เหมาะสม จีนเหล่านี้จะถอดรหัสเป็นอาร์เอ็นเอนำรหัส จนทำให้เกิดการสร้างโปรตีนชุดใหม่ขึ้น

การควบคุมโดยฮอร์โมน

 1. ฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกาย ฮอร์โมนส่วนใหญ่มีผลต่อร่างกายจนอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ เมื่อปริมาณฮอร์โมนนั้นหลั่งออกมามาก ดังเช่น เมื่อเราวิ่งช้าๆ เป็นระยะทางหลายไมค์ในเวลาที่แดดจัด อากาศร้อน เราจะสูญเสียเหงื่อเป็นลิตร เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ ต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก (antidiuretic hormone หรือ ADH) ออกมาเพื่อกระตุ้นให้ไตดูดกลับน้ำมากขึ้น เป็นผลทำให้ปัสสาวะเข้มข้น ถ้าดื่มน้ำผสมเกลือแร่จำนวน 1 แกลลอน เข้าไปทดแทนเหงื่อที่หลั่งออกไป จะทำให้มีน้ำมากเกินไป ไตจะทำงานหนักมากของเหลวในเลือดจะเพิ่มขึ้น ทำให้ ความดันเลือดสูง จนอาจเป็นอันตรายต่อหัวใจได้ ดังนั้นเมื่อระดับน้ำในร่างกายกลับมาอยู่ในระดับปกตินั้นจะหยุดการหลั่ง ADH ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่า การหลั่งของฮอร์โมนเองก็ต้องมีการควบคุม เพื่อให้หลั่งในจำนวนที่เหมาะสม และหลั่งในเวลาที่เหมาะสมด้วย
 2. สัตว์มีการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโดยกระบวนการป้อนกลับ (negative feedback process) โดยการหลั่งฮอร์โมนทำให้เกิดผลต่อเซลล์เป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนครั้งต่อๆ ไป กระบวนการป้อนกลับนี้ เป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดสภาวะคงที่ได้ การควบคุมเช่นนี้เกิดแบบเดียวกับการควบคุมอุณหภูมิในบ้านในช่วงฤดูหนาว โดยการตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไว้ตามอุณหภูมิที่ท่านต้องการ หากอุณหภูมิบ้านต่ำเกินไป ตัวควบคุมอุณหภูมิจะส่งสัญญาณไปยังเตาให้ความร้อนให้ทำงาน เตาให้ความร้อนจะให้ความร้อนทำให้อุณหภูมิบ้านเพิ่มสูงขึ้นแต่เมื่ออุณหภูมิบ้านเท่ากับตัวควบคุมอุณหภูมิ ตัวควบคุมอุณหภูมิจะหยุด จะตัดมิให้เตาให้ความร้อนทำงาน
 3. การควบคุมการทำงานของฮอร์โมน โดยกระบวนการป้อนกลับนี้เป็นเช่นเดียวกับ การควบคุมอุณหภูมิโดยตัวควบคุมอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่นการควบคุมปริมาณน้ำ ให้คงที่ การสูญเสียน้ำทำให้เลือดเข้มข้นขึ้นจึงไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง ADH และจะให้สัญญาณไปยังไตเพื่อดูดน้ำกลับให้มากขึ้นเพื่อไปชดเชยการสูญเสียน้ำในเลือด การดูดน้ำกลับที่ไตร่วมกับการดื่มน้ำเพิ่มขึ้นจะทดแทนน้ำที่เลือดสูญเสียไป เมื่อมีน้ำในเส้นเลือดเพิ่มจากเดิมก็จะย้อนกลับไปยับยั้งมิให้มีการหลั่ง ADH จากต่อมใต้สมอง

ต่อมใต้สมอง

 1. ต่อมใต้สมองทำหน้าที่สำคัญในการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ทั่วร่างกาย กระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ ควบคุมการทำงานของต่อมหมวกไต ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศ
 2. ในขณะที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังทำหน้าที่เก็บฮอร์โมนที่สร้างจากสมองส่วนไฮโปธาลามัสสำหรับกระตุ้นการหลั่งน้ำนม กระตุ้นกล้ามเนื้อมดลูก และฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลย์น้ำในร่างกาย
 3. ต่อมใต้สมอง ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น Growth Hormone เป็นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะ กระดูก และกล้ามเนื้อ Thyroid Stimulating Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้าง ไทร็อกซินเพิ่มขึ้น Gonadotrophic Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ Antidiuretic Hormone เป็นฮอร์โมนช่วยในการดูดน้ำกลับของท่อไต เพื่อรักษา ระดับน้ำของร่างกาย Melatonin เป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์เม็ดสีสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น
 4. ต่อมใต้สมอง หรือต่อมพิทูอิทารีเป็นต่อมเล็กๆ ขนาดกว้าง 14 มิลลิเมตร สูง 6 มิลลิเมตร และยาวจากหน้าไปหลัง 9 มิลลิเมตร หนักประมาณ 12 กรัม ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญหลายอย่าง ซึ่งมีอิทธิพลต่อต่อมไร้ท่ออื่นๆ ด้วย เช่น สร้างฮอร์โมน ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย และกระดูก สร้างฮอร์โมนควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ พาราไทรอยด์ ส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต อัณฑะ และรังไข่ และสร้างฮอร์โมน ที่ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น ทำให้การปัสสาวะเป็นปกติ และทำให้กล้ามเนื้อมดลูกหดตัว นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเซลล์ของตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งควบคุมคาร์โบไฮเดรตเมแทบอลิซึม รังไข่สร้างฮอร์โมนเพศหญิง นอกเหนือจากการสร้างไข่ และอัณฑะสร้างฮอร์โมนเพศชาย นอกเหนือจากการสร้างตัวอสุจิ

ตับอ่อน

 1. ตับอ่อนเป็นทั้งต่อมที่สร้างเอ็นไซม์ และเป็นต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมทั้งฮอร์โมนอื่นๆ ที่ร่วมกันทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เข้าสู่ภาวะสมดุลโดยต้านฤทธิ์อินซูลิน
 2. อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่สำคัญและเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง สร้างจากกลุ่มเซลล์ภายในตับอ่อน ตับอ่อนเป็นอวัยวะภายในช่องท้องโดยอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร นอกจากผลิตฮอร์โมนอินซูลินแล้ว ตับอ่อนยังผลิตน้ำย่อย และฮอร์โมนชนิดอื่นอีกด้วย อาหารประเภทแป้ง และน้ำตาลเมื่อถูกดูดซึมจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดจะกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลิน เซลล์ทั่วร่างกายมีตัวรับอินซูลินที่เยื่อหุ้มเซลล์เรียกว่า insulin receptor ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดขบวนการดึงกลูโคสจากเลือดเข้าสู่ภายในเซลล์
 3. อินซูลินเป็นฮอร์โมนชนิดแรกที่สังเคราะห์ขึ้นได้ ค้นพบโดย Banting และ Best ในปี 1922 ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การแพทย์ยุคใหม่ การศึกษาครั้งนั้นเขาได้ทำการผูกท่อภายในตับอ่อนสุนัขจำนวนมาก รอเวลาจนกระทั่งเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยในตับอ่อนสุนัขเหล่านั้นตายจนหมดสิ้น และถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันตามกลไกทางธรรมชาติ จากนั้นจึงได้นำกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนมาสกัดพบว่าเป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กที่ต่อมาได้มีการศึกษาวิจัยส่วนประกอบทางเคมีเพิ่มเติมอีกมากมาย จนพบว่าอินซูนลินมีน้ำหนักโมเลกุลเพียง 5808 ดาลตัน ประกอบขึ้นด้วยกรดอะมิโนทั้งหมด 51 ตัว
 4. โมเลกุลของอินซูลินประกอบด้วยกรดอะมิโนเรียงตัวกันเป็นโซ่เอ chain A และโซ่บี chain B และมีเปปไทด์เชื่อมให้เป็นสายเดียวกัน สายเอมีกรดอะมิโน 21 ตัว สายบีมีกรดอะมิโน 30 ตัว สายเอ และสายบีเชื่อมกันโดย disulfide bond สองพันธะภายในสายเอยังมี disulfide bond อีกหนึ่งพันธะ ต่อมาในปี 1955 Sanger ค้นพบโครงสร้างปฐมภูมิของอินซูลิน และได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานดังกล่าว
 5. อินซูลินถือว่าเป็นโปรตีนชนิดแรกในโลกที่มนุษย์รู้จักลำดับของกรดอะมิโนอย่างสมบูรณ์ที่สุด และในปี 1969 ได้มีการศึกษาโครงสร้างสามมิติของอินซูลินนำมาซึ่งการศึกษาโปรตีนชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ศาสตร์แขนงนี้ปัจจุบันเรียกว่า proteomics ซึ่งจะเป็นความท้าทายการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในยุคหลังจีโนมิกส์ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้
 6. ฮอร์โมนในกลุ่มเดียวกันกับอินซูลิน อินซูลินเป็นฮอร์โมนใน family ห�
  เข้าชม : 15302 ครั้ง
  ที่มา : http://www.bangkokhealth.com
ดูแลสุขภาพ กับโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาว
ดูแลสุขภาพ กับโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาว ดูแลสุขภาพ กับโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาว
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 2727 ครั้ง
dot
ช่วงหน้าหนาวแน่นอนว่าไข้หวัด ภูมิแพ้ หรืออาหารข้างเคียงต่างๆ จากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจส่งผมให้คุณมีร่างกายที่อ่อนแอลง และทำให้เป็นโรคได้ง่ายมากขึ้น มารับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาในช่วงหน้าหนาวกันดีกว่าค่ะ
อ่านต่อ
โรคตับแข็ง
โรคตับแข็ง โรคตับแข็ง
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 2996 ครั้ง
dot
ตับมีหน้าที่ทำลายสารพิษ หรือของเสียออก จากเลือด สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรค สร้างสารเพื่อให้เลือดแข็งตัว สร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน
อ่านต่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ท่อ
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 15303 ครั้ง
dot
ระบบต่อมไร้ท่อ เรียกว่า The endocrine system เป็นระบบที่สำคัญอย่างยิ่งของร่างกายในการควบคุมการทำงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งประสานขบวนการทำงานระดับเซลล์ให้เกิดประสิทธิภาพ
อ่านต่อ
นั่งนานๆ ระวังโรคร้ายถามหา
นั่งนานๆ ระวังโรคร้ายถามหา นั่งนานๆ ระวังโรคร้ายถามหา
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 3328 ครั้ง
dot
การนั่งนานๆ โดยไม่ได้ขยับเขยื้อน นอกจากร่างกายจะไม่ได้เคลื่อนไหวแล้ว ยังส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เป็นโรคต่างๆได้อีก
อ่านต่อ
นอนกางเต๊นท์ระวังโรครุมเร้า
นอนกางเต๊นท์ระวังโรครุมเร้า นอนกางเต๊นท์ระวังโรครุมเร้า
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 2713 ครั้ง
dot
ช่วงอากาศหนาวนี้ นักท่องเที่ยวต่างนิยมขึ้นเหนือไปชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติของหมอก อากาศเย็นจัดในตอนเช้าบนดอย สิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมากที่สุด คือการกางเต๊นท์ แต่จะรู้หรือไม่ว่าการกางเต๊นท์นอนตามป่า ก็มีอันตรายได้เหมือนกัน
อ่านต่อ
อาการเวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุน ในทัศนะของแพทย์แผนจีน
อาการเวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุน ในทัศนะของแพทย์แผนจีน อาการเวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุน ในทัศนะของแพทย์แผนจีน
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 2848 ครั้ง
dot
อาการเวียนศีรษะหรือมึนศีรษะ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุน อาการที่เกิดขึ้นอาจไม่หนักมาก แต่มีบางคนที่อาการรุนแรงมากเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นปัญหาประจำตัว หรือบางคนอาจมีการคลื่นไส้อาเจียน เสียการทรงตัวเป็นลมร่วมด้วยได้
อ่านต่อ
เชื้อ “ดื้อยา” อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ “ดื้อยา” อันตรายใกล้ตัว เชื้อ “ดื้อยา” อันตรายใกล้ตัว
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 9528 ครั้ง
dot
น.พ. วิชัย ขัตติยวิทยกุล แพทย์สาธารณสุข จ. ขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงข้อมูลที่น่าสนใจว่าปัจจุบันมีเชื้อดื้อยา และต่อต้านยาปฏิชิวนะกำลังแพร่ระบาดกลายเป็นปัญหาให้กับวงการแพทย์อย่างมาก องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสำคัญพิเศษ
อ่านต่อ
โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 4222 ครั้ง
dot
โรคริดสีดวงทวาร(Hemorrhoids)อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอง เช่น การทานอาหารที่เร่งด่วนไม่มีกากใยอาหารที่เพียงพอจึงทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ง่าย..
อ่านต่อ
โรคที่มากับน้ำท่วม
โรคที่มากับน้ำท่วม โรคที่มากับน้ำท่วม
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 3534 ครั้ง
dot
วิกฤติน้ำท่วม ทำให้เกิดปัญหาน้ำขังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และโรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำท่วม ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู ฯลฯ ดังนั้นเราควรหาวิธีป้องกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
อ่านต่อ
ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วใช้อีก เสี่ยง!!
ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วใช้อีก เสี่ยง!! ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วใช้อีก เสี่ยง!! "มะเร็ง"
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 3319 ครั้ง
dot
คุณรู้หรือไม่ว่า ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว ใช้อีก เสี่ยงต่อการเป็น "มะเร็ง" เชื่อว่า มีคนจำนวนไม่น้อยและหลายบ้านเลยทีเดียวที่มักจะนำ ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่เรื่อยๆ วันนี้เราเลยเอาความรู้เรื่องนี้มาฝากกันค่ะ
อ่านต่อ
ไข้เลือดออกระบาดรับโลกร้อน
ไข้เลือดออกระบาดรับโลกร้อน ไข้เลือดออกระบาดรับโลกร้อน
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 7474 ครั้ง
dot
เรื่องโลกร้อนใครๆ ก็รู้กันดีว่าคนที่ได้รับผลกระทบหนีไม่พ้นลูกหลานของเรา ไมว่าจะเป็นเรื่องอากาศ ภัยแล้ง หรือน้ำท่วม แต่คุณรู้หรือไม่ว่าไข้เลือดออกที่ระบาดเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากโลกร้อนด้วยเช่นกัน
อ่านต่อ
โรคในรถ คุณเป็นไหม
โรคในรถ คุณเป็นไหม โรคในรถ คุณเป็นไหม
หัวข้อ : สุขภาพทั่วไป
เข้าชม : 2966 ครั้ง
dot
ทุกวันนี้บางคนใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในรถมากกว่าที่บ้านอีกใช่ไหมค่ะ อาจจะอาการของโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับตนเอง วันนี้เราหาวิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆค่ะ
อ่านต่อ
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
เมนูเพื่อสุขภาพ ยำผักกูดทะเล เมนูเพื่อสุขภาพ ยำผักกูดทะเล
หัวข้อ : ความรู้คู่อาหาร
เข้าชม : 9992 ครั้ง
วันนี้108health มีเมนูยำผักกูดทะเล เพื่อสุขภาพ ที่ทำทานง่ายๆ มาฝากกันค่ะ โดยพระเอกของเราในวันนี้ก็คื...
สาคูแคนตาลูปนมสด สาคูแคนตาลูปนมสด
หัวข้อ : ความรู้คู่อาหาร
เข้าชม : 9321 ครั้ง
ของหวานเพื่อสุขภาพ สาคูแคนตาลูปนมสด หลายๆคน เด็กๆ วัยรุ่น ชอบรับประทานแคนตาลูป เพราะทานเข้าไปแล้วให...
อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเจ ต้มข่าไก่เจ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเจ ต้มข่าไก่เจ
หัวข้อ : อาหารชีวจิต อาหารเจ
เข้าชม : 10674 ครั้ง
ต้มข่าไก่เจ
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter