108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » สัตว์เลี้ยง » สัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพ » ฮอร์โมน กับการ เลี้ยงปลาสวยงาม
         สัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพ
   

ฮอร์โมน กับการ เลี้ยงปลาสวยงาม

โดย : www.rakbankerd.com
ฮอร์โมนเป็นสารที่สร้างมาจากต่อมไร้ท่อ (endocrin gland) ซึ่งมีอยู่ในสัตว์ทุกชนิด ฮอร์โมนมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างต่อสัตว์ที่มีกระดูกส ันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
         ฮอร์โมนเป็นสารที่สร้างมาจากต่อมไร้ท่อ (endocrin gland) ซึ่งมีอยู่ในสัตว์ทุกชนิด ฮอร์โมนมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างต่อสัตว์ที่มีกระดูกส ันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
การเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงอวัยวะและการลอกคราบ การเผาผลาญอาหาร การควบคุมการดูด ซึมของเหลวในร่างกาย ตลอดจนการตอบสนองต่อความเครียดในสัตว์น้ำฮอร์โมนที่ม าใช้นั้นไดมาจากการสร้างและหลั่งออกมาตามปกติของต่อม ไร้ท่อนั้นๆ หรือได้ มาจากการสกัดสารจากต่อไร้ท่อ เช่น การเอาต่อมใต้สมองปลา (pituitary gland) มาสกัด รวมทั้ง ฮอร์โมนที่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

จุดประสงค์ของการใช้ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำม ีด้วยกันหลายอย่างคือ

๑. เหนี่ยวนำให้มีความสมบูรณ์ทางเพศเร็วขึ้น 

๒. กระตุ้นให้มีการสร้างไข่และน้ำเชื้อ 

๓. ใช้ในการแปลงเพศให้ได้ปลาเพศผ้หรือเพศเมียอย่างเดียว

๔.ให้ควบคุมให้เกิดการการเป็นหมันแก่พ่อ-แม่ 

๕. ใช้กระตุ้นไปให้ปลามีสีสวยงามตามที่ตลาดต้องการ 

๖. ใช้ควบคุมการดูดซึมของเหลวในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงไอออนต่างๆ ในน้ำที่เหงือก 

๗. ใช้กระตุ้นการเติบโต 

การเหนี่ยวนำให้มีความสมบูรณ์ทางเพศ การสร้างไข่ การสร้างน้ำเชื้อ และการวางไข่

ในธรรมชาติการผสมพันธู์และการวางไข่ของปลาขึ้นอยู่กั บองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องอุณหภูมิ กลางวัน-กลางคืน อาหาร คุณภาพน้ำ เช่น ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ตลอดจนวัสดุหรือสถานที่ให้ปลาวางไข่ ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ซึ่งอยู่ใต้สมองบริเวณ ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) จะทำหน้าที่สร้างโกนาโตโทรปิน ซึ่งกระตุ้นให้รังไข่และอัณฑะ สร้างฮอร์โมนเอสโตเจนและแอนโตเจนหรือเทสโตสเตอโรน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างไข่ และน้ำเชื้อต่อไป ฉะนั้นการขยายพันธุ์ปลาหรือผสมเทียมจึงนิยมใช้ฮอร์โม นจากต่อมใต้สมองปลา โดยเอาต่อมใต้สมองปลามาบดแล้วฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฮอร์โมนสังเคราะห์จำพวก Luteinizing Hormone Releaing Hormone analog (LHRHa) ใช้ร่วมกับการสังเคราะห์บางชนิด เช่น พวก Domperidone,Pimozide,metoclopramide เป็นต้น ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองจะช่วยให้ไข่แก่เร็วขึ้นและหลุดออ กจากรังไข่ได้ง่ายขึ้น
ปริมาณฮอร์โมนที่ใช้

ถ้าเป็นการนำต่อมใต้สมองปลามาบดแล้วฉีดให้ปลานิยมใช้ หน่วยเป็นโดส เช่น 1 โดส หรือ 2 โดส ซึ่งหมายความว่าต่อมใต้สมองปลาจาก 1 กิโลกรัมเมื่อนำมาบดด้วยน้ำกลั่นหรือเกลือแล้วฉีดให้ กับแม่ปลาจำนวน 1 กิโลกรัม เรียกว่า 1 โดส ถ้าต่อมใต้สมองปลาจากจำนวน 2 กิโลกรัม แล้วฉีดให้แม่ปลา1 กิโลกรัม เรียกว่า 2 โดส ปริมาณสารละลายฮอร์โมนที่จะฉีดไม่ควรเกิน 1 ซีซี ฉะนั้นสมมุติว่าได้ต่อมใต้สมองมาจากปลาไน 1 ตัว น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะฉีดให้แม่ปลาทอง 1 โดส ก็ต้องใช้ปลาทองทั้งหมดหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งอาจจะมีทั้งหมด 20 ตัว เนื่องจากปลาทองมีขนาดเล็กมากปริมาณสารละลายฮอร์โมนท ี่จะฉีด ตัวละ 0.5 ซีซี ฉะนั้นก็ต้องใช้น้ำเกลือหรือน้ำกลั่นจำนวน 10 ซีซี ละลายต่อมใต้สมอง การใช้ฮอร์โมนสกัด Human Chorionic Gonadotropin (HCG) อย่างเดียวในการกระตุ้นให้ปลาวางไข่ ตัวอย่างเช่น ในปลา ดุกอุยให้ฉีด HCG 2000 ไอยู (IU) ต่อกิโลกรัม ของแม่ปลา เข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว ที่อุณหภมิของน้ำ 26-31 องศาเซลเซียส สามารถรีดข่หลังจากฉีดฮอร์โมน 16 ชั่วโมง ในกรณีใช้ฮอร์โมนสังเคราห์ซึ่งจะเป็นผงบรรจุอยู่ในขว ดหรือหลอดจะนิยมใช้หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของ ปลา(µg/Kg) ตัวอย่างเช่น Luteinizing Hormone Releasing Hormone analog (LHRHa) นิยมฉีดขนาด 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ฉะนั้นถ้าปลาหนัก 5 กิโลกรัม แล้วใช้ขนาด 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ฉะนั้นถ้าปลาหนัก 5 กิโลกรัม แล้วใช้ขนาด 5 ไมโคกรัมต่อกิโลกรัมของปลา จะต้องใช้ LHRHa จำนวน 25 ไมโครกรัม 

วิธีการให้ฮอร์โมน

1.ให้โดยการฉีด เป็นวิธีการให้ฮอร์โมนที่นิยมมากกว่าวิธีการอื่น ๆ ส่วนใหญ่นิยมฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังข้าง ๆ ครีบหลัง นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีฉีดเข้าช่องท้อง โดยแทงเข็มด้านหน้าทองทวารหนักหรือด้านหลังของครีบท้ อง

2.ให้โดยการฝัง วิธีการนี้นิยมใช้กับปลาในประเทศที่มีอากาศหนาวโดยกา รผสมฮอร์โมนกับพวกโคเลสเตอรอล หรือบรรจุฮอร์โมนลงในหลอดพิเศษที่มีรูเล็ก จำนวนมาก เพื่อฮอร์โมนจะค่อย ๆ ซึมแพร่กระจายออกมา แล้วฝังเข้ากล้ามเนื้อด้านหลัง ฝังในช่องท้องโดยใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่ เช่น เบอร์ 16 หรือ 18 ขนาดฮอร์โมนที่ใช้สูงถึง 25 ไมโครกรัมต่อซีซี เพื่อให้ฮอร์โมนค่อย ๆ ดูดซึมเข้าไปตามอวัยวะต่าง ๆโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศ

3.ให้โดยการกิน วิธีนี้สามารถใช้ได้กับปลาทั้งที่อยู่ในแถบร้องและบร ิเวณแถบหนาวโดยการผสมฮอร์โมนทั้งต่อมใต้สมองปลาหรือฮ อร์โมนสังเคราะห์ ผสมในอาหารให้ปลากินเพื่อกระตุ้นให้ปลาวางไข่

4.ให้โดยการจุ่ม โดยการจุ่มปลาลงในน้ำที่มีฮอร์โมน ส่วนใหญ่ใช้กับฮอร์โมนสังเคราะห์ ในปลาทองที่มีผู้ทดลองพบว่าความเข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อซีซี สามารถทำให้ปลาวางไข่ได้

การใช้ฮอร์โมนสังเคราห์ร่วมกับสารเคมีสังเคราะห์

สารเคมีสังเคราะห์มีคุณสมบัติช่วยให้การใช้ฮอร์โมนได ้ผลดีมากยิ่งขึ้นทำให้การตกไข่และสร้างน้ำเชื้อมีประ สิทธิภาพ อย่างเช่น ในปลาสวยงามให้ GnRHa 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของแม่ปลา ร่วมกับการใช้ Domeperdone 20 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัมของแม่ปลา ฉีดเข้ากล้ามหรือใช้วิธีการกรอกปากด้วย GnRHa 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ผสมกับDomeperdone 5 มิลิลกรัม ปลาดุกอัฟริกัน ใช้ LHRHa 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ปลาผสมกับ Dompamine 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมปลา ฉีดครั้งเดียวและสามารถรีดไข่ได้ หลังจากนั้น 12 ชั่วโมง 30 นาที

การแปลงเพศปลา

ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงา ม การเปลี่ยนแปลงเพศปลาบางชนิดจะช่วยให้มีคุณค่าทางเศร ษฐกิจมากขึ้น และช่วยให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีปลานิล การทำให้ปลาเป็นเพศผู้อย่างเดียวจะช่วยให้ปลาโตเร็วข ึ้นเนื่องจากไม่ต้องเสียพลังงานในการสร้างและการวางไ ข่ตลอดจนการดูแลลูกปลาวัยอ่อน สำหรับในปลาสวยงามการใช้ฮอร์โมนที่ช่วยแปลงเพศ จะมีส่วนช่วยให้ปลาสวยขึ้น อย่างเช่น ในกรณีของปลากัด ปลาหมอสี ปลาปอมปาดัวรื ปลาหางนกยูง เป็นต้น ฮอร์โมนที่ใช้แปลงเพศเป็นพวกสเตอรอยด์ฮอร์โมน เช่น 17 อัลฟ่า เมทิลเทสโตสโตโรน หรือ 17 เบต้า เอสตาดออล เพื่อให้ปลาตัวผู้หรือปลาตัวผู้หรือปลาตัวเมียเปลี่ย นเป็นเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ

สำหรับในปลาปอมปาดัวร์ การเร่งให้ปลามีสีสวยนอกจากจะใช้ฮอร์โมนแล้ว ผู้เลี้ยงนิยมใช้สารเร่งสีผสมกับไข่กุ้งก้ามกรามให้ป ลากิน โดยใช้สารพวกคลอโรฟิลซึ่งจะช่วยให้ปลามีสีแดงหรือ เหลืองตามที่ตลาดต้องการ

การแปลงเพศปลาให้เป็นเพศผู้อย่างเดียว

โดยการใช้ 17 อัลฟ่า เมทิลเทสโตสเตอโรน(MT) ให้กินขณะที่ลูกปลาเริ่มกินอาหารหรือโดยการจุ่มไข่ขณ ะที่กำลังแบ่งตัว หรือจุ่มหลังที่ลูกปลาเพิ่งฟักเป็นตัว อย่างเช่น ในปลาคาร์ฟ MT 0.5 กรัมผสมอาหาร 10 กิโลกรัม ให้กิน 6-11 อาทิตย์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะช่วยให้ปลาเป็นเพศผู้ได้ถึง 92.7 % ในปลานิลให้ใช้ MT 3-4 กรัมผสมอาหาร 10 กิโลกรัมให้ลูกปลากินติดต่อกัน 30 วัน โดยเลี้ยงปลาความหนาแน่น 1000 ตัว/ตารางเมตรการใช้ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต

ฮอร์โมน 17 อัล่า เมทิลเมสโตสเตอรโรน หรือ MT สามารถช่วยให้ปลาหลายชนิดเจริญเติบโตเร็วขึ้น เช่น ปลาคาร์ฟ ปลาไหล ปลานิล ขนาดที่ใช้ผสมอาหารให้ปลากินขึ้นอยู่กับชนิดของปลา โดยใช้ขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึงมากกว่า 10 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เช่น ในปลานิลใช้ 10 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
จะได้เห็นว่าฮอร์โมนมีบทบาทหลาย ๆ อย่างต่ออุตสาหกรรมการเาพะเลี้ยงปลาทั้งปลาเศรษฐกิจแ ละปลาสวยงาม แต่การใช้สารสังเคราะห์ดังกล่าวแก่ปลาเศรษฐกิจที่จะน ำไปบริโภค โดยเฉพาะการเร่งการเจริญเติบโตจำเป็นจะต้องใช้อย่างร ะมัดระวังและควรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตว์แพทยื หรือควรมีการหยุดใช้สารสังเคราะห์ดังกล่าวอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้เพื่อมิให้สารตกค้างถึงผู้บริโภคซึ่งอาจจะทำใ ห้เกิดการผิดปกติแก่ผู้บริโภคได้ถ้ารับประทานปลาที่ม ีฮอร์โมนเป็นเวลานาน ๆ

เข้าชม : 9835 ครั้ง
ที่มา : http://www.siamcrossbreedclub.com
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 2798 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 10678 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 4816 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter