108health.com : สุขภาพ ผู้หญิง การลดน้ำหนัก อาหารเพื่อสุขภาพ แฟชั่น ครอบครัว ท่องเที่ยว
  สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ  
 
คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ โปรโมชั่นแนะนำ โปรโมชั่นแนะนำ Blog Blog gallery gallery เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา
     nana dot หน้าแรก » โรคภัยไข้เจ็บ » โรคติดเชื้อ » เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)
         โรคติดเชื้อ
   

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)

โดย : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เดิมเรียกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดไม่ใช่เอ-ไม่ใช่บี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง...
         เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เดิมเรียกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดไม่ใช่เอ-ไม่ใช่บี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง...

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เดิมเรียกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดไม่ใช่เอ-ไม่ใช่บี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้ยังอาจติดเชื้อได้ทางเพศสัมพันธ์ ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ ประมาณ 15 - 160 วัน เฉลี่ย 2 เดือน ทำให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ปัจจุบันพบว่าไวรัสตับอักเสบชนิดซีทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้เช่นเดียวกับไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBV)

การจำแนกชนิด

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) จัดเป็น flavivirus ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับไวรัสไข้เลือดออกเดงกี ไวรัสไข้สมองอักเสบเจ และไวรัสไข้เหลือง ซึ่งเชื้อฟลาวิไวรัสทั้งกลุ่มมีความคล้ายคลึงกับ picornaviruses หลายอย่าง แตกต่างกันที่เชื้อฟลาวิไวรัสนั้นเป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม ปัจจุบันจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีอยู่ในจีนัสที่แยกออกมาใหม่ genus Hepacivirus ในกลุ่ม Flaviviridae family

รูปร่างลักษณะ

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) มีรูปเป็นเหลี่ยม 20 ด้าน icosahedral เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีเป็น positive strand RNA viruses และเป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม

ขนาด

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) มีขนาด 50 (30-60) นาโนเมตร เมื่อเทียบกับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (HAV) ซึ่งมีขนาด 28 นาโนเมตร และเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBV) ขนาด 40 นาโนเมตร

จีโนม

 1. จีโนมของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีประกอบไปด้วยนิวคลิโอไทด์ 9,100 เบส ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีน 10 ชนิด ลักษณะของ viral RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จะมีส่วน 5’ cap แต่ไม่มี 3’ poly A tract ลักษณะของจีโนมดังกล่าวคล้ายคลึงกับจีโนมของpestiviruses และ flaviviruses การศึกษา HCV genome สำเร็จในปี ค.ศ. 1989
 2. ปลายทางด้าน 5’ เรียกว่า 5’ noncoding region ประกอบด้วยนิวคลิโอไทด์จำนวน 340 เบส ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีน และเป็นส่วนที่ค่อนข้างคงที่ในสายพันธุ์ต่างๆ จึงมีประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยไวรัสอาร์เอ็นเอ โดยเฉพาะในการใช้เป็น primer ในการตรวจวิธี polymerase chain reaction (PCR)
 3. ส่วนที่แปลรหัสในการสร้างโปรตีน เรียกว่า coding region
 4. ปลายทางด้าน 3’ เรียกว่า 3’ noncoding region เป็นส่วนของจีโนมที่ไม่มีการแปลรหัสสร้างโปรตีน ประกอบไปด้วย sequence ส่วนสั้นๆ 28-42 นิวคลิโอไทด์ ส่วนของ poly(u)/polypyrimidine tract และ highly conserved 98-base element

Coding region

เป็นส่วนที่แปลรหัสในการสร้างโปรตีน มีความยาวประมาณ 9000 เบส โดยเริ่มในตำแหน่งที่ 325 โดยที่จีโนมของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จะมี open reading frame เดียว โปรตีนที่ได้จากการสร้างในส่วน coding region แบ่งออกเป็น โปรตีนโครงสร้าง (structural) และ โปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง (non-structural)

โปรตีนโครงสร้าง

โปรตีนโครงสร้าง (structural protein) อยู่ในส่วนเริ่มต้นของ open reading frame แบ่งออกเป็น core protein, matrix และ envelope

Core protein

เป็นแอนติเจนที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีได้ เป็นปฏิกิริยาภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเร็วกว่าในส่วน non-structural เช่น NS3, NS4 สามารถให้การวินิจฉัยในช่วงแรกของโรคได้มากกว่า โดยเฉพาะการวินิจฉัยในระยะแรกของโรค ส่วนนี้ประกอบด้วย non-glycosylated nucleic acid-binding nucleocapsid protein (C) ความยาว 190 amino acids ขนาดประมาณ 21 กิโลดาลตัน

Matrix

เป็นโปรตีนในส่วนโครงสร้างของไวรัส

Envelope

ส่วนนี้จัดเป็นเปลือกนอกของตัวไวรัส เป็นส่วนสำคัญในการนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการป้องกันด้วยวัคซีน อย่างไรก็ตามพบว่าในส่วนนี้ มีความแตกต่างในสายพันธุ์สูงมาก ทำให้การพัฒนาวัคซีนทำได้ลำบากยิ่งขึ้น กลไกการกลายพันธุ์โดยการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่ม แต่เกิดขึ้นภายใน hypervariable region ตำแหน่งใกล้ N-terminus ของ E2 ตรงกับ surface loop ของโปรตีน E2 protein ซึ่งเป็น B-cell epitope ที่แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

โปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง

 1. โปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้าง (non-structural protein) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน NS1, NS2, NS3, NS4 และ NS5
 2. โปรตีนในส่วน NS4 เป็นโปรตีนที่พัฒนามาใช้ในการตรวจหาแอนติบอดี anti-HCV ในรุ่นแรก เรียกว่า C-100-3 สามารถใช้ในการตรวจหาและให้การวินิจฉัยโรคได้
 3. โปรตีนในส่วนต่อของ NS3 กับ NS4 เป็นโปรตีนที่สามารถนำมาทำเป็นแอนติเจนในการตรวจหาแอนติบอดี anti-HCV ในรุ่นที่สอง เรียกว่า C-33 โดยใช้แอนติเจน 3 ชนิด คือ core (C22), C-33 และ C-100-3 การใช้แอนติเจนหลายชนิดในการตรวจช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องและจำเพาะมากขึ้น
 4. การตรวจหาแอนติบอดี anti-HCV ในรุ่นที่สาม ได้เติมส่วนแอนติเจนของ NS5 ส่วนปลายทางด้าน 3’ เข้าไปเป็นแอนติเจนในการตรวจด้วย

จีโนทัยป์

ในธรรมชาติพบว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี มีความแตกต่างทางพันธุกรรมค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับ RNA viruses ชนิดอื่นๆ ปัจจุบันแบ่งเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ออกเป็น 6 genotypes (types 1-6) สำหรับ types 1-4 ยังแบ่งออกไปเป็นชนิดย่อย subtypes (a, b และ c) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ la, lb, 2b และ 3a ในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ lb, 2a แลd 2b เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ 3 พบกระจายทั่วไปในทวีปเอเชีย เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ 4 พบในแถบเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกา เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ 5 พบในทางใต้ของทวีปแอฟริกา เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ 6 พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนทัยป์กับการเกิดโรค

ปัจจุบันพบว่าจีโนทัยป์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค และเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการรักษาด้วยอินเตอเฟอรอน โดยจีโนทัยป์ lb ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงที่สุด กลายเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับมากที่สุด ระยะเวลาการเป็นโรคนานที่สุด ระดับของเชื้อไวรัสในเลือดที่ตรวจวัดได้สูงที่สุด และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จีโนทัยป์ lb ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอินเตอเฟอรอนน้อยที่สุด

การศึกษาประเทศไทย

 1. พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีเพิ่มขึ้น พบได้ประมาณร้อยละ 2 ของผู้ที่มาบริจาคเลือด หลังเป็นตับอักเสบแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นตับอักเสบเรื้อรัง และร้อยละ 20 ของผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังชนิดซี จะเป็นตับแข็งภายใน 10-20 ปี บางส่วนกลายเป็นมะเร็งตับ
 2. เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ติดต่อทางเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน แต่มีผู้ป่วยบางรายได้รับเชื้อโดยไม่ทราบแหล่งที่มา
 3. ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ที่เคยได้รับเลือดก่อนปี 1992 เนื่องจากยังไม่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกเข็มตำ ผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ทารกที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี นอกจากนี้ยังพบได้ร้อยละ 5 ผู้ที่สำส่อนทางเพศหรือรักร่วมเพศ บางคนได้รับเชื้อจากการสักตามตัว

การติดต่อ

 1. วิธีการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) คล้ายกับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBV)
 2. ผู้ที่เคยได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดก่อนปี ค.ศ. 1992 มีความเสี่ยงทีจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี การศึกษาในประเทศอังกฤษ พบว่าผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียที่จำเป็นต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด มีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี สูงถึงร้อยละ 85
 3. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกเข็มตำขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 3-3.5 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
 4. ผู้ติดยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
 5. ทารกที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี พบอัตราการติดเชื้อได้ร้อยละ 4-5
 6. การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ และในกลุ่มรักร่วมเพศ รายงานการศึกษาคู่นอนของผู้ป่วยกลุ่มชายที่ติดยาเสพติดและใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน พบว่าร้อยละ 20 มีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
 7. บางรายได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีจากการสักตามตัว
 8. ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีโดยไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน
 9. การให้นมบุตร การจามหรือไอ อาหารหรือน้ำ การใช้ถ้วยชามร่วมกัน ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี

สำหรับโรคตับอักเสบจากไวรัสซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยโรคตับอักเสบจากไวรัสเอ (HAV) จะพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และติดต่อได้จากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อไวรัสเข้าไป ส่วนโรคตับอักเสบจากไวรัสบี (HBV) พบได้ทั้งในเด็กเล็ก ซึ่งมักไม่มีอาการ จนกระทั่งถึงเด็กโตและผู้ใหญ่ที่อาจมีอาการรุนแรงขึ้น ส่วนใหญ่ติดต่อทางเลือดและเพศสัมพันธ์

การกลายพันธุ์

เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี มีความสามารถในการกลายพันธุ์ ทำให้เกิดมีหลายพันธุ์ในคนเดียวกันได้

การดื่มเหล้า

คนไข้โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น และตรวจพบไชื้อไวรัสในร่างกายได้มากกว่าคนที่ไม่ดื่มเหล้าประจำ และมีโอกาสเกิดโรคตับแข็งเพิ่มขึ้น 10 เท่า โอกาสเกืดมะเร็งตับเพิ่มขึ้น 6 เท่า

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ร่วมกับไวรัสตับอักเสบชนิดซี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ร่วมกับไวรัสตับอักเสบชนิดซี ทำให้เกิดโรคตับที่รุนแรงกว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีเพียงอย่างเดียวเข้าชม : 12879 ครั้ง
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
การป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันโรคไข้เลือดออก
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 5858 ครั้ง
dot
จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษาไข้เลือดออก หรือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง เท่าที่ผ่านมาการควบคุมยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากเน้นเรื่องการทำลายยุงซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงต้องทำเป็นบริเวณกว้าง การควบคุมที่จะให้ผลยั่งยืนควรจะเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ...
อ่านต่อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus)
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus) ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus)
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 8473 ครั้ง
dot
ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ และการอักเสบจะทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ ในประเทศไทย พบผู้ป่วยที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ 8-10 ล้านคน โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จึงนับว่ามีความสำคัญมาก...
อ่านต่อ
อาการของคนเป็นโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย...
อาการของคนเป็นโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย... อาการของคนเป็นโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย...
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 7639 ครั้ง
dot
โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัส ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นช็อก...
อ่านต่อ
วิธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009
วิธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009 วิธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 10796 ครั้ง
dot
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) กำลังขยายตัวไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งอาจแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว...
อ่านต่อ
โรคไข้เลือดออก, วันไข้เลือดออกอาเซียน
โรคไข้เลือดออก, วันไข้เลือดออกอาเซียน โรคไข้เลือดออก, วันไข้เลือดออกอาเซียน
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 10271 ครั้ง
dot
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคร้ายแรงที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม โรคไข้เลือดออกคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นอย่างเช่นประเทศไทยของเรา...
อ่านต่อ
โรคคางทูม โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ
โรคคางทูม โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ โรคคางทูม โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 4042 ครั้ง
dot
โรคคางทูม โรคติดต่อที่มักจะเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น มีไข้ ต่อมนำลายอักเสบ หรือในบางครั้งอาจจะมีตับอ่อนสักเสบร่วมด้วย สิ่งสำคัญคือต้องดูแลสุขภาพให้มากๆ
อ่านต่อ
โรคเท้าบวม
โรคเท้าบวม โรคเท้าบวม
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 104019 ครั้ง
dot
เท้าบวม อาการบวมที่เท้าเกิดจากสาเหตุหลายประการ แพทย์จำเป็นต้องให้การวินิจฉัยสาเหตุของอาการบวมที่เท้าให้ถูกต้องเสียก่อน จากนั้นจึงดำเนินการรักษาต่อไปตามแต่สาเหตุ หลักการวินิจฉัยขึ้นกับประวัติอาการเจ็บป่วยโดยละเอียด
อ่านต่อ
เชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
เชื้อโรคในสระว่ายน้ำ เชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 11358 ครั้ง
dot
โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคที่แพร่กระจายในสระว่ายน้ำ เรียกว่า recreational water illnesses (RWIs) โดยทั่วไปเกิดจากการที่ผู้ป่วยกลืนเชื้อโรคน้ำเข้าไป หรือหายใจสำลักน้ำ หรือแม้กระทั่งสัมผัสกับน้ำในสระว่ายน้ำโดยตรง
อ่านต่อ
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV)
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 12880 ครั้ง
dot
เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (HCV) เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เดิมเรียกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดไม่ใช่เอ-ไม่ใช่บี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง...
อ่านต่อ
ระวังเชื้อใหม่
ระวังเชื้อใหม่ ระวังเชื้อใหม่ "มือ เท้า ปาก" ถึงตายนะ
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 3751 ครั้ง
dot
โรคติดเชื้อที่กำลังระบาดในเมืองไทยขณะนี้ "มือ เท้า ปาก" ตัวใหม่ "เอนเทอโรไวรัส 71" ถึงแม้ตอนแรกจะมีรายงานว่าไม่เป็นอันตราย แต่ต่างประเทศพบผู้ที่ติดเชื้อนี้เสียชีวิตไปแล้ว 5 ราย
อ่านต่อ
เชื้อราที่เท้า...น้ำกัดเท้า
เชื้อราที่เท้า...น้ำกัดเท้า เชื้อราที่เท้า...น้ำกัดเท้า
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 5340 ครั้ง
dot
น้ำท่วมที่กำลังระบาดในหลายจังหวัดของเมืองไทยในขณะนี้ ปัญหาที่ตามมาคือเชื้อราที่เท้า หรือน้ำกัดเท้า เพราะบ้านไหนที่น้ำท่วมก็ต้องเดินลุยน้ำกัน หลังลุยน้ำเสร็จควรเช็ดเท้าให้แห้ง หรือจะเอาแป้งฝุ่นโรยเท้าด้วยก็ยิ่งดีใหญ่
อ่านต่อ
สาระน่ารู้กับโรงพยาบาลธนบุรี โรคมือ เท้า ปาก รู้จักให้ดีป้องกันให้ถูก
สาระน่ารู้กับโรงพยาบาลธนบุรี โรคมือ เท้า ปาก รู้จักให้ดีป้องกันให้ถูก สาระน่ารู้กับโรงพยาบาลธนบุรี โรคมือ เท้า ปาก รู้จักให้ดีป้องกันให้ถูก
หัวข้อ : โรคติดเชื้อ
เข้าชม : 3640 ครั้ง
dot
โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทอโรหลายชนิด และส่วนใหญ่จะเป็นกับเด็กทารก และเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี อาการเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง
อ่านต่อ
บทความใหม่
รีวิวล่าสุด
ยอดนิยม
โปรโมชั่น
Breast Cancer Awareness 2013 Breast Cancer Awareness 2013
หัวข้อ : ข่าวสุขภาพ รวมเหตุการณ์น่าสนใจ
เข้าชม : 3068 ครั้ง
เครื่องสำอางคลีนิกข์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการร...
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า @Home รุ่น Activa Care Plus
หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เข้าชม : 11168 ครั้ง
วันนี้ขอมาโชว์รีวิวในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจำบ้านของคุณผู้หญิงสมัยใหม่กันสักหน่อยแบบว่าแม่บ้า...
ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ ชาขาวผสมสมุนไพร ตราไวท์เนเจอร์ เพื่อสุขภาพ
หัวข้อ : อาหารสุขภาพ
เข้าชม : 5043 ครั้ง
ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย ลดระดับน้ำตาล และไขมันในเส้นเลือด ด้วยชาขาวผสมสมุนไพร เหมาะสำหรับผู...
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิก
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
facebook twitter