ทารกที่คลอดก่อนกำหนดส่อมีปัญหาพฤติกรรม

ทารกที่คลอดก่อนกำหนดส่อมีปัญหาพฤติกรรม
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ใน the Archives of Disease in Childhood ระบุว่า

 เด็กที่คลอดก่อนกำหนดมีแวโน้มว่าจะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์สูงกว่าเด็กๆ ที่อยู่ในครรภ์จนครบกำหนดคลอด โดยแม้นเด็กจะคลอดก่อนกำหนดเพียง 2-3 สัปดาห์ก็มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบดังกล่าวเช่นกันโดยผลการศึกษาชิ้นนี้ค้นพบการผลการทดสอบเด็กๆ จำนวน 1,500 คนที่มีอายุ 4 ขวบ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Longitudinal Preterm Outcome Project ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะแสดงอาการวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความก้าวร้าว และไม่มีสมาธิ สูงกว่าเด็กที่ครบกำหนดคลอดถึง 2 เท่าทีเดียว

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : Healthtoday