ประกาศผล

*หมายเหตุ***

– ของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับเป็นระบบสุ่มรายชื่ออัตโนมัติ
– ทางทีมงาน 108health.com และสปอนเซอร์จะเป็นผู้จัดส่งของรางวัล ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลภายใน 30 วัน
– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
– การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
– ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า