ประโยชน์ของการยึดกล้ามเนื้อ

1. ช่วยเพิ่มความยึดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
2.ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
3.ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย หรือลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
4.ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการยึดของเอ็น ข้อต่อ และ กล้ามเนื้อ
5.ช่วยป้องกันอาการของโรคข้อติดและข้อเสื่อม

หลักปฏิบัติทั่วไปในการยึดกล้ามเนื้้อ
1.ควรทำการยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำทุกวัน หรือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
2.ควรทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังทำการออกกำลังกายทุกครั้ง
3.ควรทำการผ่อนคลายส่วนที่กำลังยืน
4.ควรทำการยืดกล้ามเนื้อจนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกตึง แล้วหยุดนิ่งค้างไว้ประมาณ 10 – 15 วินาที
5.ไม่กลั้นลมหายใจในขณะทำการยืดกล้ามเนื้อ
6.ไม่ควรเคลื่อนไหวในลักษณะกระตุก กระชาก ในขณะทำการยืดกล้ามเนื้อ
7.ควรจัดท่าทางในการยืดกล้ามเนื้อในแต่ละท่าให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการยืดกล้ามเนื้อสูงสูด

**การยืดกล้ามเนื้อจะไม่ทำให้เกิดอาการปวดหรือเจ็บ หากมีอากาารดังกล่าวแสดงว่ายืดมากเกินไป **

ข้อควรระวัง

1.ผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาข้อต่อไม่มั่นคง
2.ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อควรปรึกษาแพทย์ก่อนการยืดกล้ามเนื้อ

 

 

 1645 กด 1 หรือ 024872000

  th@thonburihospital.com

  http://thonburihospital.com/2015_new/

https://www.facebook.com/thonburihospitalclub

https://www.instagram.com/thonburi_hospital/

 @THONBURIHOSPITAL