รพ.เจ้าพระยาจัดสอนให้คุณพ่อนวดคุณแม่

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดชั้นเรียนสอนคุณพ่อให้ช่วยคุณแม่ตั้งครรภ์นวดคลายเมื่อยด้วยวิธี Physiotherapyงานนี้ได้รับประโยชน์ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และยังได้สนุกสนานสร้างรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ณ หอประชุม พลโท