AW_Polident-KV-Reunion07_Final
::: ฟันปลอม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ฟันเทียม ข้อดีหลายอย่าง ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ป้องกันการล้มเอียงของฟันข้างเคียงและการยื่นยาวของฟันคู่สบ  ช่วยการออกเสียงให้ชัดเจน เพิ่มความมั่นใจเสริมสร้างบุคลิกภาพ
::: ประเภทฟันปลอม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ฟันปลอมติดแน่น และ ฟันปลอมถอดได้ แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ ฟันปลอมถอดได้ เพราะเป็น ฟันปลอมสามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างนอกช่องปากได้  ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก มีการกรอแต่งสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติน้อย ไม่เสียเวลามาก และมีค่าใช้จ่ายในการทำที่ค่อนข้างต่ำกว่าฟันปลอมชนิดอื่น ๆ

::: ดังนั้น เพื่อยืดอายุฟันปลอมให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด การดูแลและใช้ฟันปลอมอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างมาก

 AW_Polident-KV-Reunion07_Final

[[ ข้อควรปฎบัติสำหรับผู้สวมใส่ฟันปลอม ]]

สำหรับผู้ที่ใส่ฟันปลอม อาจเจอกับปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกับฟันปลอมในปาก เนื่องมาจากฟันปลอมขยับไปมา ทำให้พูดจาได้ไม่ชัด หัวเราะได้ไม่เต็มที่เพราะกลัวฟันปลอมหลุด หรือ การที่ไม่สามารถกินอาหารที่ชอบได้เช่น อาหารทอดกรอบ เพราะกลัวฟันปลอมกระดก หรือการมีช่องว่างระหว่างฟันปลอมกับเหงือกที่ทำให้เศษอาหารสามารถเข้าไปติดค้างระหว่างช่องของฟัน ทำให้เกิดการระคายเคืองได้

ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมติดฟันปลอมจะช่วยเพิ่มความกระชับแม้กับฟันปลอมที่ใส่พอดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจในกทุกๆอิริยาบทซึ่งวิธีการใช้ครีมติดฟันปลอมก็สะดวก มี 3 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ

{{ 3 ขั้นตอน การใช้ครีมติดฟันปลอม โพลิเดนท์ }}
–> ขั้นตอนที่ 1 : บีบครีมติดฟัมปลอมโพลิเดนท์ปริมาณเล็กน้อย
–> ขั้นตอนที่ 2 : ติดครีมลงบนฐานฟันปลอม 3 จุด ตรงบริเวณที่จะแตะกับเหงือ
–> ขั้นตอนที่ 3 : กดฟันปลอมให้แน่นกระชับกับเหงือ ค้างไว้ประมาณ 1 นาที

 

[[ การรักษาความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธี ]]เนื่องจากฟันปลอมนั้นอ่อนกว่าฟันจริงของเรา การทำความสะอาดฟันปลอม
ด้วยการใช้ยาสีฟันอย่างที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นประจำนั้นเป็นวิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
เนื่องจากในยาสีฟันทั่วๆไปจะมีผงขัดหยาบอยู่ในเนื้อยาสีฟัน (สารขัดฟันที่อยู่ในยาสีสีฟัน)
และผงขัดหยาบนี้จะไปขูดทำลายฟันปลอมทำให้เกิดร่องเล็กๆที่ตาเปล่ามองไม่เห็นบนฟันปลอม
และร่องๆเล็กบนฟันปลอมนี้เองจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปาก ทำให้ฟันปลอมมีกลิ่นได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้สวมใส่ฟันปลอมทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม ซึ่งช่วยลดแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก
สามารถทำความสะอาดในส่วนที่การบ้วนปากอาจเข้าไปไม่ถึง การใช้เม็ดฟู่จึงเป็นวิธีที่สะดวก
และทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ดื่ม ชา กาแฟ หรือ ไวน์เป็นประจำ และอยากให้สีของฟันปลอมคงความขาวอย่างเป็นธรรมชาติ
แนะนำให้ใช้เม็ดฟู่ทำความสะอาด ไวท์เทนนิ่ง ซึ่งช่วยขจัดคราบติดแน่นบนฟันปลอมได้ดียิ่งขึ้น
เราลองมาดูวิธีดังต่อไปนี้
{{ 5 นาที ทำความสะอาดฟันปลอมด้วยเม็ดฟู่ โพลิเดนท์ }}–> ขั้นตอนที่ 1 : แช่ฟันปลอมในภาชนะที่บรรจุน้ำอุ่นจัด โดยแช่น้ำท่วมทุกส่วนของฟันปลอม–> ขั้นตอนที่ 2 : ใส่โพลิเดนท์ 1 เม็ดลงในน้ำที่แช่ฟันปลอม แล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5–> ขั้นตอนที่ 3 :  ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดฟันปลอมเบาๆ แล้วล้างด้วยน้ำไหลผ่านให้สะอาด
lo_Dumb Boot's Polident_G
กิน พูด หัวเราะได้เต็มที่ พร้อมทุกสถานการณ์ กับโพลิเดนท์

VDO : วิธีการใช้ครีมติดฟันปลอมและเม็ดฟู่ทำความสะอาดทำปลอมโพลิเด้นท์

 

VDO : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม โพลิเดนท์

VDO: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟันปลอม เม็ดฟู่ โพลิเดนท์