ด้วยวิธีการส่องกล้อง (Coronoscopy)

เป็นการตรวจส่องกล้องโดยการใช้กล้องที่มีขนาดเล็ก ที่ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดแสงแล้วส่งภาพมายังจอรับภาพ โดยใส่กล้องเข้าไปทางทวารหนัก เพื่อตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ส่วนกลาง ส่วนต้น และลำไส้เล็กส่วนปลาย

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ

  1. รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย กากใยน้อย เช่น ข้าวต้มขาว โจ๊ก เนื้่อปลา เนื้อกุ้ง เนื้อปู ไข่ เต้าหู้ น้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่อง นำ้ซุปใส ก๋วยเตี๊ยวไม่ใส่ผัก ขนมปังขาว

งดอาหารประเภทผัก ผลไม้ทุกชนิด ขนมปังธัญพืช เนื้อสัตว์ ข้าวกล้อง อาหารและเครื่องดื่มที่มีสีดำ น้ำตาล แดงคล้ายสีเลือด งดดื่มชา กาแฟ เพราะจะทำให้ปััสสาวะบ่อย

2.รับประทานยาระบายตามคำสั่งแพทย์และเภสัชกรแนะนำ เพื่อจะได้ทำให้ลำไส้สะอาดก่อนการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ หลังทานยา 1-2 ชั่วโมง ผุ้ป่วยจะรู้สึกปวดถ่ายอจจาระ และจะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำประมาณ 5 -10 ครั้ง จนอุจจาระเป็นน้ำใส ทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระ ให้ดื่มน้ำตามทุกครั้ง ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำเกลือแร่ร่วมด้วย หลังรับประทานยาท่านควรมีการลุกเดินไป -มา เพื่อให้ลำไส้เคลื่อนไหวและขับถ่ายได้สะดวกรวดเร็ว

ผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น  ASA  ,Ticlid   ,Aspent – M , Persantin , Plavix,  Warfarin . Orfarin . Coumadin , Pletaal , Heparin . Fraxiparin ควรงดยาละลายลิ่มเลือด ตามคำสั่งของแพทย์ก่อนมาตรวจส่องกล้อง

กรณี 

ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ให้รับประทานยาก่อนมาตรวจส่องกล้อง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ให้งดยาเบาหวาน ก่อนมาตรวจส่องกล้อง

อาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

*  มีเลือดออก ถ่ายเป็นเลือดสดหรือ ถ่ายดำ หลังจากการตัดติ่งเนื่อ หรือ การใช้ไฟฟ้าจี้ห้ามเลือด

*  อาจเกิดลำไส้ทะลุ พบได้น้อยซึ่งเกิดได้ 1 : 1,000

*  การตัดติ่งเนื้อหรือต้องใช้ไฟฟ้าจี้ห้ามเลือดอาจมีไข้ ติดเชื้อ พบได้น้อย

*  อาจมีอาการปวดท้อง จุกแน่น ท้องอืด

การปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจ

* ให้สังเกตอุจจาระ  อาจมีเลือดปนบ้างเล็กน้อย ถ้ามีเลือดออกมากผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

* รายที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ โดยผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวขณะตรวจ ห้ามขับรถ หรือ ่ทำงาน ที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

* หลังการตรวจหากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้องมาก ท้องแข็ง มีไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

Logo_TH1_New (1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2421-3870 (เวลา 08.00-22.00น.)
HOT LINE 1645 กด 1 หรือ 0-2487-2000 ต่อ 7470-1
เปิดบริการทุกวัน
Email : th@thonburihospital.com
www. http://thonburihospital.com