สุขภาพผู้หญิง กับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การฉีดวัคซีนนั้นจะต้องฉีดเฉพาะเด็กเล็กเท่านั้น แต่จริงแล้วผู้หญิงเราก็มีความจำเป็นในการฉีดวัคซีนด้วย 

สุขภาพผู้หญิง ทำไมผู้หญิงต้องฉีดวัคซีน

สุขภาพผู้หญิง ทำไมผู้หญิงต้องฉีดวัคซีน

สุขภาพผู้หญิง คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า วัคซีนเป็นเรื่องของเด็กเท่านั้น ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้

เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม บาดทะยัก ซึ่งในความ เป็นจริงแล้ววัคซีน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกวัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยปัจจัย ดังกล่าวมีดังนี้คือ
1. เพศ… ในเฉพาะบางวัคซีนเท่านั้น เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) แต่ในปัจจุบันทางการแพทย์ แนะนำให้ผู้ชายในกลุ่มรักร่วมเพศ รับวัคซีนชนิดนี้ด้วย
2. อายุ… ในคนทั่วไปอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปทุกคน แนะนำให้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม เนื่องจากถ้าเกิดการติดเชื้อแล้ว โรคปอดบวมอันตรายถึงชีวิต
3. อาชีพ… เพราะบางอาชีพต้องรับวัคซีนเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ จำเป็นต้องรับวัคซีนหลายชนิด เพื่อป้องกัน ไม่ให้เอาโรคเหล่านี้ไปติดคนไข้เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เป็นต้น หรือ สัตวแพทย์ ก็ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
4. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ มากกว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคตับ ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำกลุ่ม นี้จำเป็นต้องรับวัคซีน ป้องกันโรคมากกว่าคนทั่วไป เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม วัคซีนป้องกันโรคไอกรน ฯลฯ
ซึ่งการระบาดของโรคต่างๆ ก็มักจะเกิดในหน้าฝน ขอแนะนำให้รับวัคซีนดังนี้

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะมีภูมิคุ้มกัน หลังรับวัคซีนแล้ว 2 สัปดาห์
2. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (โรคปอดบวม)
3. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการระบาดในภาคอีสานของประเทศไทย

แต่อย่าลืมนะคะ ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ กินของร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ซึ่งจะช่วยลดการระบาด หรือ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะ

 

 

สุขภาพ,วัคซีน
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
โรงพยาบาลวิภาวดี