174318220

ทุกๆ 8 นาทีมะเร็งสามารถฆ่าคนไทยได้ 1 ราย เพราะกว่าจะตรวจเจอก็ระยะสุดท้ายเสียแล้ว แล้วทำไมจึงตรวจไม่เจอละ?…. ไปดูสาเหตุกัน >>>

 1. ตรวจทั่วไปไม่ได้ผล!! การตรวจสุขภาพทั่วไปไม่ได้เน้นโรคมะเร็งแต่เน้นโรคเบาหวาน ความดัน และ ไขมัน
 2. เป็นนักซุกซ่อน!! การเอ็กซ์เรย์ปอดบางครั้งมองเห็นได้แค่จุดเล็กๆ หรือโดนอวัยวะอื่นๆบัง
 3. พลางตัวเก่ง!! เช่น มะเร็งตับไม่สามารถตรวจหาได้ในระยะแรกเนื่องจากก้อนตับมีขนาดเล็ก

020140104163457

เมื่อรู้ตัว.. โอกาศรอดก็เหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้น… หากรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ โอกาศรอดก็ยิ่งมีมากขึ้น

 • ระยะที่ 1 มะเร็งจำกัดอยู่ในที่ที่เริ่มเป็น มีโอกาศรอดเกิน 5 ปีถึง 80%
 • ระยะที่ 2 มะเร็งลุกลามสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง มีโอกาศรอดเกิน 5 ปี 60%
 • ระยะที่ 3 มะเร็งลุกลามสู่ต่อมน้ำเหลือง มีโอกาศรอดเกิน 5 ปีเพียงแค่ 30%
 • ระยะสุดท้าย มะเร็งกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เหลือโอกาศรอดเกิน 5 ปีแค่ 10% เท่านั้น

malefemale

มะเร็งที่คนไทยทั้งชายและหญิงเป็นและเสียชีวิตกันมากที่สุด

ชาย

 1. มะเร็งตับ เป็นอันดับ 1 ทีทำให้ชายไทยเสียชีวิตมากที่สุด โดยมีวิธีป้องกันคือตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีเป็นประจำรวมถึงฉีดวัคซีนป้องกัน
 2. มะเร็งปอด มาเป็นอันดับ 2 โดยผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่มากกว่า 50 ปีหรือผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงมลภาวะควรตรวจเช็คมะเร็งปอดอย่างสม่ำเสมอ

หญิง

 1. มะเร็งเต้านม สาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้หญิงไทยเสียชีวิตเลยทีเดียวสำหรับมะเร็งเต้านม โดยสามารถตรวจหาก้อนมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเองหลังประจำเดือนหมดเป็นประจำเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม
 2. มะเร็งปากมดลูก อีกหนึ่งสาเหตุอันดับสองที่ทำให้หญิงไทยเสียชีวิต สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันหากเคยมีเพศสัมพันธ์และหมั่นไปให้หมอตรวจเช็คทุกๆ 3 ปี

หมั่นตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอ… เพราะมะเร็งไม่เคยปราณีใคร….