HNCK4578

เรื่องการออกกำลังกายนั้นเป็นเรื่องตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมาก เมื่อมองไปทางไหนก็มีแต่การออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะ วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ฟิตเนส เป็นต้น ซึ่งวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกันว่า การออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็นนั้นแตกต่างกันอย่างไร

   ออกกำลังกายช่วงเช้า จัดสรรเวลาได้ดีที่สุด 
ข้อดี     การออกกำลังกายในช่วงเช้าจะทำให้กำหนดเวลาได้ดีกว่า ช่วงเย็น เพียงแค่มีการปรับเวลาตื่นเพิ่มขึ้น
ข้อเสีย  ตับทำงานหนักหากออกกำลังกายในช่วงเช้า

 

ออกกำลังกายในช่วงเย็น จะทำให้ ทำให้เผาผลาญได้ มากกว่าช่วงเช้า 
ข้อดี     อุณหภูมิและฮอร์โมนในช่วงเย็นนั้น จะเป็นตัวผลักดันทำให้การเผาผลาญมากมีขึ้้น กว่าช่วงเช้า
ข้อเสีย  ออกกำลังกายเสร็จ ห้ามนอนทันทีเพราะจะทำให้นอนไม่หลับ

   ออกกำลังกายในช่วงเย็น กล้ามเนื้อจะมีความพร้อมมากกว่าช่วงเช้า 
ในช่วงเช้านั้นอาจจะเป็นในช่วงการพักผ่อนจากนั้นตื่นขึ้นมาแล้วออกกำลังกายเลย เลยทำให้ในช่วงเย็นนั้นเราจะมีความพร้อมของกล้ามเนื้อที่มากกว่า นั้นเอง

  และ ผลงานวิจัยค้นพบว่า การออกกำลังกายในช่วงเช้า จะทำให้ภูมิต้านทานลดลง ส่วนการออกกำลังกายในช่วงเย็นจะทำให้ภูมิต้านทานมีเพิ่มขึ้น