เลือกออกจากเหงือก เรื่องเล็กๆ ที่ต้องใส่ใจ

เลือกออกจากเหงือก เรื่องเล็กๆ ที่ต้องใส่ใจ

เคยมีภาวะเลือดออกตามขอบเหงือก บ้างหรือไม่ ? และเคยสงสัยหรือไม่ว่า เกิดจากสาเหตุใด และอาการร้ายแรงหรือไม่เพียงใด? ภาวะเลือดออกบริเวณขอบเหงือก

เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากปัญหาสุขภาพเหงือกและฟัน หรือปัญหาอื่นๆ เมื่อเร็วๆ นี้ HealthDay ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการมีเลือดออกบริเวณขอบเห งือกไว้ดังนี้ (เป็นข้อมูลที่ได้มาจากห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน : The U.S. National Library of Medicine)สาเหตุของการเกิดภาวะเลือด ออกบริเวณขอบเหงือก

  • การแปรงฟันหือการขัดฟันที่ไม่ถูกต้อง และรุนแรงมากเกิ
  • โรคเหงือก
  • โรคเลือด
  • โรคปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบ
  • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขณะตั้งครรภ์
  • ฟันปลอมมีขนาดไม่พอดี
  • การติดเชื้อบริเวณเหงือกและฟัน
  • การรักษาเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ สะดวก
  • ภาวะขาดวิตามิน

หลากหลายสาเหตุของการมีภาวะ เลือดออกบริเวณขอบเหงือก ก็น่าจะพอทำให้ตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจกับเลือดที่ออกบริเวณ ขอบเงือกเพิ่มมากขึ้น


สุขภาพ,ฟัน
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : www.kvamsook.com