หลายท่านอาจจะทราบดีถึงสรรพคุณของเกลือ

ที่มีมากมายกันอยู่แล้ว แต่วันนี้เราจะนำสรรพคุณของ

เกลือในการรักษาโรคที่เพื่อนๆชาว 108health

อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว

เรามียาดีประจำบ้านกันอยู่แล้วทุกคน

นั่นก็คือ “เกลือ” ที่อยู่ในครัวของเรานี่เอง…

โรคไหนๆก็แพ้ "เกลือ"