ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนทั่วโลกให้ระวัง “ไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่” คือสายพันธุ์ S-OtrH3N2 ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 7 รายโดยพบที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย 3 ราย มลรัฐเมน 2 ราย และมลรัฐอินเดียนา 2 ราย ผู้ป่วยทุกรายเคยสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดหมูก่อนที่จะป่วย นอกจากนี้ยังพบเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 รายที่มลรัฐไอโอวา โดยเด็กทั้งสามไม่เคยสัมผัสกับหมูมาก่อน จึงเป็นไปได้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ นอกจากนี้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดหมูไอโอวา เพิ่มขึ้น

ไข้หวัดหมูไอโอวา (S-OtrH3N2 )
ไข้หวัดหมูไอโอวา (S-OtrH3N2 )

จากการสังเกตุการของผู้ป่วยที่เป็นเด็ก 3 คน ที่เคยไปงานเลี้ยงด้วยกัน และอยู่ใกล้ชิดกัน พบว่า เด็กทั้ง 3 คน มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ และมีอาการป่วยต่อๆกันมาโดยใช้ระยะเวลาในการแสดงอาการป่วยเพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นนอกจากนี้เด็กทั้งสามคนรวมถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวไม่เคยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับหมูมาก่อนอีกด้วย  จึงเป็นไปได้ว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้น่าจะแพร่เชื้อติดต่อจากคนสู่คนได้

ไข้หวัดหมูไอโอวามีอาการอย่างไร?

จากอาการของผู้ป่วย 10 รายที่รายงานก็คือ มีไข้ (ร้อยละ 90) ไอทุกราย ปวดศีรษะ (ร้อยละ 60) และท้องเดิน (ร้อยละ 30) มีการตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดสัมบรูณ์อยู่เพียง 4 ราย ซึ่งมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำอยู่ 2 ราย เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยท์ต่ำอยู่ 1 ราย

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ใช้ป้องกันโรคไข้หวัดหมูไอโอวาได้หรือไม่?

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในเด็กได้ แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อในผู้ใหญ่ได้บางส่วนเท่านั้น

ไข้หวัดหมูไอโอวา” รักษาได้หรือไม่?

เชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ดื้อต่อยาต้านไวรัสที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ ยาไรแมนตาดีน (rimantadine) และยาอะแมนตาดีน (amantadine) แต่สามารถรักษาได้ด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ (osteltamivir หรือ Tamiflu®) และ ยาซานามิเวียร์ (zanamivir หรือ Relenza®)

กรณีที่สงสัยการติดเชื้อไข้หวัดหมูหรือไข้หวัดหมูไอโอวา แพทย์จะทำการส่งเสมหะตรวจเพื่อยืนยันสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส และพิจารณารักษาด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา และจะรายงานจำนวนผู้ป่วยไปยังศูนย์ควบคุมโรคทุกราย นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำให้ประชาชนที่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดหมู หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือซื้อยามารับประทานเอง

การป้องกันการติดเชื้อ “ไข้หวัดหมูไอโอวา

สำหรับที่ที่มีน้ำท่วมขังให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน และควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตามสุขอนามัยพื้นฐาน เช่นรับประทานอาหารที่สุกสะอาด ล้างมือเป็นประจำก่อนที่จะรับประทานอาหาร ตามแนวทางป้องกันโรคด้วยวิธี “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อยู่เสมอ

 

แหล่งอ้างอิง

Center for Disease Control and Prevention (CDC), Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), Limited Human-to-Human Transmission of Novel Influenza A (H3N2) Virus-Iowa, November 2011, December 2, 2011:60(47);1615-1617.

ที่มา : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ