1

กรุงเทพฯ (27 ก.พ. 58)   เมื่อเร็วๆ นี้ “โค้ก” เครื่องดื่มยอดนิยมของไทยและทั่วโลก โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย นำโดย คุณกมลา กรรณเลขา ผู้จัดการอาวุโสผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประจำปี 2558 ในสาขาเครื่องดื่มอัดลม จาก คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge และประธาน-กิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในฐานะที่โค้ก ครองตำแหน่งแบรนด์อันดับหนึ่ง 15 ปีซ้อน แห่งการเป็นแบรนด์ที่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศให้ความสนใจและพูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความสุขซ่าและเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย

คำบรรยายภาพ:
(จากซ้าย) คุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร BrandAge, คุณธนกฤษ ซิมตระกูล ที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge, คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge และประธาน-กิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย คุณกมลา กรรณเลขา ผู้จัดการอาวุโสผลิตภัณฑ์       โคคา-โคลา, พร้อมด้วยตัวแทนทีมงานจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ภายในงานมอบรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ประจำปี 2558 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด                        บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด
โทรศัพท์ 02-835-1482                                                  โทรศัพท์ 02-664-9500
กรอบแก้ว ปันยารชุน                                                         กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ว ต่อ 112
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาด                   ภัตติมา ก้อนฝ้าย ต่อ 113
ปานตา พูนทรัพย์มณี ต่อ 116

สารถึงบรรณาธิการ
การวิจัย Thailand’s Most Admired Brand เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า จัดทำโดยนิตยสาร BrandAge ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำควบคุมการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง