April Fool's Day
April Fool’s Day

       วันเมษาหน้าโง่ หรือ วันเอพริลฟูล (April Fool’s Day) จะมีการเฉลิมฉลองกันในหลายประเทศในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ซึ่งวันที่ 1 เมษายนนี้มิใช่วันหยุดราชการ แต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และให้เป็นวันที่หลายคนจะเล่นมุขตลกและการกลั่นแกล้งกันในทุกรูปแบบ วันนี้เป็นวันแห่งความสำราญ  มุขตลก การหลอกลวง และการกลั่นแกล้งอื่นๆ ที่มีระดับการตบตาต่างๆกันในหมู่เพื่อน สมาชิกครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
เดิม เด็กฝรั่งเศสและอิตาลี (ซึ่งอาจรวมผู้ใหญ่ด้วย) มักจะแอบติดปลากระดาษบนหลังของอีกฝ่ายและตะโกน “april fish!” (ปลาเมษา) ในภาษาท้องถิ่นของตนการเชื่อมโยงระหว่างวันที่ 1 เมษายนกับเหตุการความโง่เขลาเก่าแก่ที่สุดที่มีบันทึกไว้คือตำนานแคนเตอร์บรี ของชอเซอร์ (ค.ศ. 1392) นักเขียนจำนวนมากเสนอว่า การฟื้นฟูวันที่ 1 มกราคมให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีผลต่อการกำเนิดวันเมษาหน้าโง่ แต่ทฤษฎีนี้มิได้อธิบายการอ้างถึงก่อนหน้านั้น

April Fool's Day
April Fool’s Day

        ต้นกำเนิดของวันเมษาหน้าโง่ นั้นคือการจัดเทศกาลฮิลาเรียของโรมัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคมและเทศกาลคนโง่ในสมัยกลางซึ่งจัดขึ้นวันที่ 28 ธันวาคม และยังคงเป็นวันที่มีการเล่นตลกอยู่ในประเทศที่พูดภาษาสเปน ในตำนานแคนเตอร์บรี ของชอเซอร์ “ตำนานของแม่ชีของพระ” (Nun’s Priest’s Tale) ซึ่งเรื่องเกิดขึ้นกับข้อวลีที่ว่า “Syn March bigan thritty dayes and two” โดยนักวิชาการสมัยใหม่เชื่อว่ามีความผิดพลาดในการทำสำเนาในเอกสาร จากหลักฐานของต้นฉบับเท่าที่มีอยู่ ซึ่งแท้จริงแล้วชอเซอร์เขียนว่า “Syn March was gon” ดังนั้น วลีนี้เดิมจึงหมายถึง 32 วันหลังเดือนเมษายน คือ 2 พฤษภาคม วันครบรอบการหมั้นระหว่างสมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 แห่งอังกฤษกับแอนน์แห่งโบฮีเมีย ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1381 ผู้อ่านกลับเข้าใจผิดว่าวลีนี้หมายถึง “32 มีนาคม” หรือ 1 เมษายน ในตำนานของชอเซอร์
ในสมัยกลาง เมืองยุโรปส่วนมากจะเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่กันในวันที่ 25 มีนาคม แต่ในบางพื้นที่ของฝรั่งเศสจะเป็นวันหยุดนานถึงหนึ่งสัปดาห์และสิ้นสุดลงในวันที่ 1 เมษายน นักเขียนจำนวนมากเสนอว่า วันเมษาหน้าโง่ถือกำเนิดขึ้นเพราะผู้ที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ล้อคนที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในวันอื่น การใช้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้นพบได้ทั่วไปในฝรั่งเศสเมื่อถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และวันนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1564 โดยกฤษฎีการูสิยอง (Edict of Roussillon)

kick me
April Fool’s Day

วิธีการเล่นในวัน April Fool’s Day
วันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวัน April’s Fool Day เป็นวันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ได้มาหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย ซึ่งเรื่องที่เอามาหลอกนั้นจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออก และคนที่ถูกหลอกจะต้องไม่โกรธด้วย เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ยกเว้นให้หนึ่งวัน