พิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ พาล่องเรือระดับโลก OASIS OF THE SEAS

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด...