สมองเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันไม่ว่...
ชิมของอร่อยร้านข้างทางสุดดังย่านคอนโดห้ว...
  iPhone5s A7 64  บิตตัวแรกของโลก ให้ควา...
               วันเมษาหน้าโง่ ห...
หมดข้อสงสัยสำหรับสาวก Apple ทั้งหลาย กับ...