น้ำมันปลา แหล่งสำคัญของโอเมก้า 3

            โอเมก้า 3 คือ กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย (Essential Fatty Acid) ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น นอกจากนั้นการปรุงอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงโดยการทอด จะทำให้กรดไขมันโอเมก้า 3 สลายตัว ซึ่งทำให้ร่างกายได้รับโอเมก้า 3 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
น้ำมันปลา กับการลดระดับไขมันในเลือด

            โอเมก้า 3 กับหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดและควบคุมระดับไตรกลีเซอไรด์ (ระดับไขมันในเลือด) และเพิ่มเอชดีแอลซึ่งเป็นไขมันชนิดดี นอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า 3 ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับระบบการแข็งตัวของเลือด ช่วยลดความหนืดของเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก เลือดจึงไปเลี้ยงหัวใจและอวัยวะต่างๆมากขึ้น

น้ำมันปลา กับสมองและการเรียนรู้

            ดีเอชเอ (DHA) เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์สมองและเซลล์ประสาทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ หากร่างกายขาด DHA จะทำให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาทขาดประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับวัยเด็กการได้รับ DHA ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้สมองมีพัฒนาการที่ดี ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และความจำ สำหรับคนวัยทำงานการรับประทาน DHA เป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลายประสาทของเซลล์สมอง ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณละส่งผลผ่านข้อมูลระหว่างเซลล์สมอง ทำให้สมองทำงานดีขึ้น และยังช่วยคลายความตึงเครียดอีกด้วย

น้ำมันปลา กับการบรรเทาปวดอักเสบข้อ

            EPA และ DHA สามารถลดการสร้างสาร PGE₂ และ Leukotriene B4 ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดอักเสบ นอกจากนี้ยังมีรายการศึกษาว่าการรับประทาน โอเมก้า 3 วันละ 2,700 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อเนื่อง 3 เดือน สามารถบรรเทาอาการปวดอักเสบข้อได้ และยังสามารถลดปริมาณการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตรียรอยด์ (NSIADS) ได้อีกด้วย

สาระดีๆจาก : Vistra.co.th